Overzicht van mijn Prive verzameling Tibetaanse boeken:    

 

Nr.

JaarAankoop datum Prijs ISBN Foto Boek Titel + omschrijving

1(8)

Uit gelezen

1984? ?

0-14-007774-x

Return to Tibet. Tibet after the chinese occupation. (Heinrich Harrer). After reading Seven Years in Tibet, this book (which I managed to pick up in Pilgrims bookshop in Kathmandu, after visiting Tibet myself in 1998) came across more as a thesis, compared to the story like format of the former book. Return to Tibet concerns Heinrich Harrer's return to Lhasa in 1982 as part of one of the first tour groups to enter Tibet after China began to open up after Mao and the Cultural Revolution. He compare the Lhasa and Tibet he knew over thirty years before with that he saw ...

2(8)

Uit gelezen

1986? ?

 9064410747

Een vrouw trekt door Tibet. (Alexandra David-Neel).

Een vrouw uit Parijs trekt samen met haar aangenomen Tibetaanse zoon, een jonge Lama die Yongden heet door Tibet. Verkleed als gewone bedelpelgrims doorkruisen ze het hele land. Ze was de eerste vrouwelijke ontdekkingsreizigster die de  verboden stad Lhasa bereikte. Ze beschrijft haar tocht naar Lhasa op een erg leuke manier. Hoe ze steeds net niet gesnapt  worden, over de vele mensen die haar zoon vragen om raad en hoe de Tibetaanse cultuur eruitziet door de ogen van een  westerling.

3(3)

Naslag

198623 jul 1990 23,35

 0 908086 88 1

Tibet a travel survival kit (Michael Buckley & Robert Strauss) Lonely Planet

4(8)

Uit gelezen

1989?         1990 ?

90.6097.265.1

Reisimpressies. Tibet. Feiten en achtergronden in woord en beeld (Schuyt&Co)

Het geloof van de Tibetanen in de macht der geesten is onwankelbaar. Media, mystagogen, somnambules, geestenzieners en auguren hebben in het sneeuwland van oudsher een belangrijke rol gespeeld... Wat bij ons verloren is gegaan, wat de zieldodende beschaving ons heeft ontnomen, dat leeft hier dus voort en bepaalt de lotgevallen van de gemeenschap in hoge mate. Hier schieten invloeden met de kracht van toverkrachten door de ziel en scheppen een atmosfeer die met de middelen van het nuchtere verstand niet te doorgronden is.

5(8)

Uit gelezen

199023 jun 1990 32,50

90-6010-703-9

Reizen over het dak van de wereld. In het voetspoor van de lama's Toen Hannah en Ole Nydahl zich in het voorjaar van 1968 voorbereidden op hun huwelijksreis naar Nepal, vermoeden zij niet dat dit eveneens het begin was van een lange en avontuurlijk geestelijke reis - een innerlijke weg die zij aflegde in het voerspoor van de Tibetaanse Lama's, etc

6(8)

Uit gelezen

198923 jul 1990 22,50

90-6350-045-9

De psychologie van Jung en het Tibetaans boeddhisme (Radmila Moacanin)

Ieder mens is diep in zijn hart op zoek naar de wezenlijke vervulling van zijn leven. Verwezenlijking hiervan is echter niet eenvoudig en veel steun en aanwijzingen kunnen worden gevonden in westerse en oosterse wehen naar het hart. De psychologie van Jung heeft in het Westen een diepgaande invloed uitgeoefend. Maar ook het Tibetaanse boeddhisme, zoals dat door verschillende Tiebtaanse leraren wordt overgedragen, heeft voor velen een rijkdom aan innerlijk mogelijkheden geopend.

7(1)

Niet uitgelezen

198824 jul 1990 49,50

 90-6350-042-4

De mystiek van het Tibetaans Boeddhisme

(Lama Anagarika Govinda)

 

Lama Govida trok jarenlang door Tibet en studeerde bij vele belangrijke leraren. Een beroemd boek over de esoterische kennis van het Tibetaans boeddhisme: mantra's, chakra's, de betekenis van de mandala en de psychologie van het levenswiel.

8(8)

Uit gelezen

199024 jul 1990  24,50

90-6030-462-4

De geheime leer van Tibetaanse boeddhistische sekten is de meest bondige en nuchtere uitleg van het mayayana-boeddhisme die tot nu toe werd geschreven. Het is met name een bijzonder heldere weergave van de madhyamika-school van het boeddhisme of de Weg van het Midden, een miditatie en verlichtingsmethode, die uitgewerkt werd tussen 150 en 250 na Chr. door de grote Indiase wijze Nagarjuna

9(8)

Uit gelezen

199024 jul 1990 20,90  90 215 1630 6

Oceaan van wijsheid, eerbied voor het leven

Ik bid voor een vriendelijkere, meer zorgzame en begripvolle menselijke familie op deze planeet. Aan allen die een afkeer hebben van lijden, die houden van blijvend geluk - is dit mijn innige smeekbede.

10(2)

moeilijk te lezen

199024 jul 1990 39,70  90-202-4778-6

Het Tibetaanse dodenboek, volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's

Ervaring in het stadium van het sterven. Het eeuwenoude Tibetaanse dodenboek (Bardo Thödol) is misschien wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het Oosten ontvangen heeft. Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd overgeleverd, zou deze tekst zijn opgeschreven door Padma Smabhava, de yoga-leraar die het boeddhisma in de achter eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van het lamaïsme wordt beschouwd.

11(8)

Uit gelezen

199025 feb 1993 29,-  906378 236 5

Het lichaam van het licht. Handboek voor het doen ontwaken van ons subtiele lichaam (John Mann & Lar Short) bestaat uit twee delen. 1e deel bespreekt de achtergrond, geschiedenis en tradities van het Subtiele Lichaam - dat stuk van ons Lichaam waarin verplaatsing van de spirituele energie wordt geregeld en zich manifesteert o.a. door de kleuren die het uitstraalt. 2e deel behandelt het aktiveren van het Subtiele Lichaam met behulp van oefeningen en technieken voor beginners, gevorderden, etc

12(8)

Uit gelezen

198714 aug 1993 34,50  90 6350 014 9

De sneeuwluipaard. Het ongelooflijk boeiende verslag van de voettocht die Peter Matthiessen, samen met de bioloog George Schaller, dwars door de Himalaya maakte. Hun doel is het bereiken van de Kristalberg, hoog op het Tibetaanse plateau, om daar de haast magische sneeuwluipaard te observeren. Elke zware tocht is een ervaring die het leven van de reiziger op de proef stelt maar voor Peter Matthiessen, die zich al jaren met het zenboeddhisme bezighield, was het eveneens een belangrijk innerlijk keerpunt. Steeds dieper dringt hij door in de betekenis van zijn eigen leven en vergelijkt dit met de Tibetaanse levensfilosofie van de mensen uit de streek waar hij doorheen trekt. Zijn diepe persoonlijke betrokkenheid maakt De Sneeuwluipaard tot een schitterend en zeer bewogen verhaal.

13(8)

Uit gelezen

198117 nov 1993 37,-  90 202 4041 2 Yoga, de weg van ons innerlijk (Ronald P. Beesley) Uitgangspunt hierin is de kernbetekenis van Yoga: eenwording van de mens met zijn scheppingsbron, met God, Beesly bestudeerde in India en Tibet vele vormen van Yoga en geeft daarvan treffende ,, vertalingen'' die rechtstreeks op de praktijk van ons dagelijkse leven gericht zijn en aangeven hoe deze eenwording te bereiken is. Niet allereerst door lichaamsoefeningen, waaraan bij Yoga vaak eenzijdig gedacht wordt, maar door al ons doen en laten te benaderen als uittingen van ons bewuste zijn,...

14(8)

Uit gelezen

199317 jul 1993 35,- 90 261 0522 3 In de schatkamer. verblijf in Tibet (Catriona Bass)

Voor menig Europeaan is Tibet nog steeds Shangri-La, wat in het Chinees letterlijk de schatkamer betekent. Het hedendaagse Tibet is een hard land, hard voor de Tibetanen, hard voor de Chinezen. Dertig jaar lang was het volkomen geïsoleerd, tot de autoriteiten in 1985 aarzelend begonnen enkele barricaden af te breken. Catriona Bass was toen een van de weinige westerlingen die in Tibet woonden en werkten. Zij nam deel aan religiu=euze festiviteiten die verboden waren. Zijn was erbij toen het geluid van de trompethorens weergalmde in de Jokhang-tempel, waar tweeduizend monniken bijeen waren voor de ceremoniën van Monlan, etc..

15(8)

Uit gelezen

199703 mrt 1994 39,50 90 63 50 023 8

Ruimte, tijd en kennis, een nieuwe visie op de werkelijkheid (Tarthang Tulku)

Ruimte, Tijd en Kennis geeft een visionair en kosmologisch inzicht in de essentie van ons bestaan. Deze nieuwe visie vormt een synthese tussen religieuze tradities, meditatie, filosofie, moderne fysika en psychologie. Maar behalve een theoretische benadering bevat het ook de uitdaging om onze eigen grenzen en beperkingen te openen voor een ruimer perspektief op de werkelijkheid.

16(8)

Uit gelezen

198903 mrt 1994 28,- 90 6350 008 4 Open Bewustzijn (Tarthang Tulku)

Tarthang Tulku is een van de belangrijke Tibetaanse Lama's die vlak voor de chinese inval Tibet verlaten heeft om in het westen de traditie van het levende boeddhisme voort te zetten. In Open Bewustzijn geeft hij direct toegankelijke presentatie van de psychologische kennis zoals die in het Tibetaans boeddhisme bewaard is gebleven., etc..

17(8)

Uit gelezen

 30 mei 1994 23,- 90 6350 022 x Verborgen Vrijheid, Tarthang Tulku Het verkrijgen van een ruimer perspektief is als het openen van een raam in een bedompte kamer -de hele atmosfeer verandert en een frisse wind draagt alternatieven aan voor onze gebruikelijke manieren van reageren. Door het beoefenen van zelf-waarneming in meditatie en in het dagelijks leven, kunnen zelfs onze diepste vragen beantwoordt woden. Wij kunnen uitvinden wie wij zijn en wat wij op deze aarde doen., etc...

18(8)

Uit gelezen

199131 mei 1994 25,-

90 6010 829 9

Elementen van meditatie

Meditatie is een zeer oude techniek, die gebruikt wordt voor ichamelijke en geestelijke ontspanning, als ook voor persoonlijke en spirituele groei. Het kan omschreven worden als stilzitten, de geest alert houden, gefocust en geconcentreerd, terwijl het lichaam totaal ontspannen is., etc...

19(8)

Uit gelezen

199331 mei 1994 49,50

90-202-5601-7

Tantra, yoga en meditatie.

De Tibetaanse weg naar verlichting

Is een standaardwerk: het besteedt uitgebreid en op heldere wijze aandacht aan de Tibetaanse levensvisie en aan - ondermeer - bijzondere yoga- en meditatietechnieken, tantra en het mandala principe. Veder komen het werken met emoties, asana's, mudra's, mantra's, mandala's en visualisatietechnieken aan de orde.

20(8)

Uit gelezen

 20-aug 1994 29,50 90 6350 046 7

Kum Nye ontspanning, Deel 1 theorie, voorbereiding, massage (Tarthang Tulku) Kum Nye is een geheel van adem oefeningen, zelfmassage en meditatieve bewegings oefeningen die afkomstig zijn uit de Tibetaanse medische traditie. De oefeningen zijn eenvoudig en door iedereen uit te voeren, maar hebben een diepgaande uitwerking op lichaam en geest,etc...

21(8)

Uit gelezen

199410 mei 1995 34,50 90-6325-442-3

Reis zonder doel. De tantra - wijsheid van de boeddha.

(Chögyam Trungpa)  In Reis zonder doel geeft Chögyam Trungpa een helder overzicht van de tantristische beoefening en inzichten zoals die met name in het Tibetaans vajrayana-boeddhisme voorkomen.Tantra is een oudere spirtuele weg dan het boeddhisme. Het boeddhisme is echter in het algemeen flexibel geweest bij het overnmen van spirituele technieken die de voortgang op het voeddhistische pad ten goede kunnen komen, etc...

22(8)

Uit gelezen

199510 mei 1995 9,90 90-6325-482-2 Meditatie. (Sogyal Rinpoche) Leren mediteren is de mooiste gift die je jezelf in dit leven kunt geven. Alleen door mediteren kun je de reis ondernemen om je ware natuur te ontdekken, en op die manier de stabilitieit en het vertrouwen vinden die nodig hebt om goed te leven en te sterven. Meditatie is de weg naar verlichting

23(1)

Niet uitgelezen

1993?          1996 India

none

Say it in tibetan. Conversations

in colloquial tibetan (Norbu Chophel)

When the opening of Tibet to tourism, tourists have felt an urgent need to learn the Tibetan language and there was a frantic search for books catering to this need. But, unfortunately, there were no books dealing exclusively with conversations and hence this book was written to fille the gap. The conversations have been grouped according to different situations, so that the user can refer to them easily depending on his need. I hope this particular arrangement will make the book much more useful...

24(3)

Naslag

1998?         1998 India

none

A handbook of tibetan culture. A guide to tibetan centres and resources throughout the world

The most comprehensive reference to Tibetan centres and cultural resources worldwide.

25(1)

Niet uitgelezen

199410 apr 1996 28,- 90-71886-03-4

Leren mediteren, een praktische gids

Dit boek is een heldere handleiding voor mensen die zelf willen mediteren. De meeste van de besproken meditatietechnieken stammen uit de rijke traditie van het Mahayana boeddhisme uit Tibet.

26(8)

Uit gelezen

199601 aug 1996 34,50 90 5501 281 5

De deur naar het Boeddhisme.  Een reis naar het hart van de zuiverheid (justine Hardy) Zeventig jaar lang was Spiti-vallei in het noorden van India, op de grens met Tibet, volledig afgesloten van de buitenwereld. Het oorsprokelijke boeddhisme kon er al die tijd in zuivere vorm voortbestaan, want het werd er niet aangetast door de veranderingen van de 20e eeuw - of, zoals in Tibet, door de Chinese overheersing, etc..

27(8)

Uit gelezen

199726 jan 1997 39,50 90-6229-008-6

De weg der witte wolken. Een pelgrimstocht door Tibet.

(Lama Anagarika Gouinda)

Reisverslag van een pelgrimstocht door het boeddhistische Tibet van vóór de Chinese onderdrukking.

28(8)

Uit gelezen

199001 feb 1997 22,- 90-800594-7-1

Klankschalen. Tingsha's, bel en Dorje. Werking en gebruik (Eva Rudy Jansen)

Met de stroom vluchtelingen, die Tibet sinds de inval van de chinezen hebben verlaten, is ook een bescheiden stroom van tot dan toe vrijwel onbekende feomenen in onze richting op gang gekomen. De Himalayaklankschalen, ook wel Tibetaanse of Nepalese klankchalen genoemd, zijn zo'n fenomeen. Steeds meer 'westerlingen' raken gefasccieerd door zingende klank van deze metalen kommen......

29(3)

Naslag

199402 mrt 1997 39,50 90-71985-32-6

Living buddha. De zeventiende reïcarnatie van de Karmapa in Tibet. (Clemens Kuby & Ulli Olvedi)

Clemens Kuby maakte destijds een boeiende film over hoe de Karmapa : de zeventiende reincarnatie ervan om precies te zijn, gevonden werd, en schreef er ook een boek over: The Living Buddha, De zeventiende reincarnatie van de Karmapa in Tibet. Het boek verhaalt over hoe de film Living Buddha tot stand is gekomen en begint meteen al met een paar wonderlijke anekdotes. Toen de Duitser Clemens Kuby besloot om over de reincarnatie van een belangrijk personage in Tibet, de Karmapa dus, te filmen, was de hoofdpersoon nog niet eens in zicht!

30(8)

Uit gelezen

199701 nov 1997 29,90 90-245-2192-0

Het vuur onder de sneeuw. Getuigenis van een Tibetaanse

gevangene (Palden Gyatso met Tsering Shakya).

Het levensverhaal van een Tibetaanse geestelijke, die ruim dertig jaar in Chinese gevangenschap doorbracht.
 

31(3)

Naslag

199706 mrt 1998 34,- 90-71886-10-7

Kennis van helen. Tibetaanse geneeskunde. (Franz Reichle)

Een boek dat de Tibetaanse geneeskunde dichter bij ons dagelijks leven brengt. Op eenvoudige en indringende wijze worden de belangrijkste achtergronden can deze zeer oude, ingewikkelde geneeskunde in vertelvorm uiteengezet.

32(8)

Uit gelezen

199629 aug 1998 34,- 90-6963-3701

Het temmen van de tijger. Tibetaanse levenslessen  (A kong Tulku Rinpoche).

Het temmen van de tijger is samengesteld uit de vele voordrachten die Rinpoche overal in de wereld heeft gehouden en biedt voor een ieder een heldere weg naar meer geluk voor zichzelf en zijn naaste.

33(3)

Naslag

199605 dec 1998 39,90 90-572-0001-5

25 eeuwen Tibet (Reginald Hoyaux)

Uniek document in het Nederlands taalgebied over de 'kwestie Tibet' met epiloog van de 14de Dalai Lama. In een boek van 580 blz, verlicht met foto¹s, pentekeningen en kaarten schetst de auteur het fascinerend dagboek van het mysterieuze Tibet op het 'Dak van de wereld', dat eeuwenlang de interesse bleef opwekken van ontdekkingsreizigers en grootmachten, die er hun geo-politieke belangen probeerden veilig te stellen.Vijftien jaar opzoekingswerk, een dertigtal studiereizen in het Himalayagebied, talloze gesprekken met Z.H. de 14de Dalai Lama, de vertegenwoordigers van de Tibetaanse regering in ballingschap en de vluchtelingen zelf in de diverse nederzettingen in India, Nepal en Sikkim, waren noodzakelijk om het ongelooflijk levensverhaal te vertellen van een vreedzame boeddhistische samenleving. '25 eeuwen tibet' is een dramatische, vaak schokkende maar vooral verontrustende getuigenis waarbij de auteur een striemende aanklacht laat horen tegen de hypocrisie van het wereldgeweten dat handelsbelangen op mensenrechten laat primeren.

34(8)

Uit gelezen

199911 apr 1999 35,- 90-5333-735-0

Wachtend op de Dalai Lama. Een reis door Tibet (Annelie Rozzeboom) 'Wachtend op de Dalai Lama' is geen chronologische weergave van een reis door Tibet. Het boek is thematisch opgebouwd. Per thema wordt, na een korte inleiding, één of meer betrokkenen aan het woord gelaten. In het eerste hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op de rest van het boek. etc,..

35(8)

Uit gelezen

199919 jun 1999 49,50 90-389-0877-6

De heilige berg (Kailas) Een spirituele reis door de Himalaya (Robert Thurman & Tad Wise)

De berg Kailas is voor Tibetaans boeddhisten de meest magische plek op aarde. De reis naar deze bergplek, gelegen op circa 6000 m in het hart van de Himalaya, is een uitermate inspannende onderneming. Toch is zo'n reis de moeite meer dan waard, want volgens de traditie kunnen door een rondgang om deze berg - de kailis is te heilig om te mogen worden beklommen - de zonden van heel mensenleven worden uitgewist, etc..

36(8)

Uit gelezen

199919 jun 1999 34,99 90-245-0882-7

Innerlijk vuur. Een westerse vrouw op het pad naar verlichting. (Vicki Mackenzi) Innerlijk Vuur is een aangrijpend verhaal over spiritualiteit en fenomenaal doorzettingsvermogen. Het is het verhaal van Tenzin Palmo, geboren als Diane Perry, die zich in 1976 terugtrok in een afgelegen grot in de Himalaya, meer dan 4000 meter oven de zeespiegel. Twaalf jaar lang leefde Tenzin Palmo volgens een boeddhistische regime van intense meditatie,etc..

  37(3)

Naslag

1999aug 1999 £6.99 981-234-065-3

Tibet Lhasa - Kathmandu Insight Pcoket guides + pulloutmap

This is the travel guide to Tibet that replaces a tour guide. It answers the questions you'd ask a friend who lived there. Which places are really worth seeing? Which are overrated? Where are the great places tourits haven't yet discovered? If time is short and you need to make the most ot it, this is the book for you. It doesn't boss you around, but it offers candid advice and takes account of your taste. Just like a friend would, in fact.....

38(8)

Uit gelezen

199904 nov 1999 40,- 90-6974-363-9

Het regenbogenpaleis. Memoires van de persoonlijke

arts van de Dalai Lama.(Tenzin Tcheudrak)

Tenzin Tcheudrak is een van de meest eminente meesters van de Tibetaanse medische traditie. Te voet reside hij op jonge leeftijd naar het Men Tsi Kang, het belangrijkste instituut voor geneeskunde in Tibet, om een opleiding als arts te volgen. Door zijn byzondere kennis van de geneeskunst treedt Techeudrak in 1952 in dienst als persoonlijke arts van de Dalai Lama, etc

39(8)

Uit gelezen

199928 nov 1999 kado 90-246-0503-2

Tibet Leven, Mythen en Kunst (Michael Willis)

Heldere levendige teksten, geschreven door een autoriteit op het gebied van het cultuurgoed van Tibet behandelen de kunst van de Tibetanen in relatie tot hun beschaving, religie en mythologie.

40(6)

199225 dec 1999 kado 90-6378-239-x

Fontein der Jeugd. Vijf oude Tibetaanse oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven. (Peter Kelder)

Dit boek kan beschouwd worden als een klassieker over het vertragen, resp. keren van het verouderingsproces. Door middel van vijf oefeningen die evenwichtstoornissen in de energiecentra herstellen, en daardoor niet alleen de hormonale balansverstoring repareren maar bovendien de cellen de kans geven zich optimaal te vermenigvuldigen, wordt de slijtageslag ingedamd. Dit boekje over het verjongingsproces is uiterst sympathiek omdat het zowel verbazingwekkend simpel als effectief is. Wie ongeveer een maand lang iedere dag de goed uitgelegde en met zwartwitfoto's geïllustreerde oefeningen zo'n kwartiertje doet, voelt zich inderdaad uitzonderlijk prettig in zijn vel zitten: 'jonger en beter' zoals de schrijver het stelt. Goed leesbare letter, sterke omslag.

41(8)

Uit gelezen

200029 jan 2000 32,- 90-225-2684-4

Het geheim van Shambhala, op zoek naar het elfde inzicht, (James Redfield schrijver van oa. ook de celestijnse belofte)

Redfield neemt in zijn derde boek de lezer mee naar Tibet. Tegen een achtergrond van de Chinese bezetting gaat de
hoofdperson op zoek naar de zogenaamde vier extensies. Deze
extensies leiden uiteindelijk tot het magische Shambhala. Dit is een magische plek, die niet alleen werkelijk bestaat, maar ook voorbeschikt is om in onze tijd gevonden en begrepen te worden, etc..

 

42(8)

Uit gelezen

200024 mrt 2000 15,75 90-5713-449-7

Wachtend op de Dalai Lama. Een reis door Tibet

(Annelie Rozeboom)

"De oude vrouw voor de Jokhang tempel heeft nog maar een paar bruine tanden. Ze kraait obnverstaanbare woorden naar me en houdt haar hand op. Al weer een bedelaar, denk ik. Ik word in Lhasa overal door ze achtervolgd. Ik zucht en haal vijf Mao, een dubbeltje, uit mijn tas. De vrouw kijkt me verbijsterd aan. Een man naast me begint te lachen. "Zij vroeg om een foto van de Dalai Lama en jij geeft haar geld, giechelt hij.", etc

 

43(3)

Naslag

200001 apr 2000 34,50 90-389-0942-x

Tibetaanse geneeskunde. Leven in harmonie met uzelf en uw omgeving (Egbert Asshauer)

De geneeskunde heeft altijd deel uitgemaakt van het boeddhisma, maar in geen ander land dan Tibet zijn geneeskunde en regelie zo sterk met elkaar verweven. Tot voor kort was de tibetaanse geneeskunde een soort geheime leer, die nauwelijks wetenschappelijk was onderzocht. Maar nu Tibet steeds toegankelijker wordt, groeit de belangstelling vanuit het westen voor nieuwe geneeswijzen. Doel van dit boek is de lezer duidelijk te maken hoe hij de Tibetaanse geneeskunde kan toepassen in zijn westerse leven, etc..

44(8)

Uit gelezen

199907 jun 2000 35,- 90-261-1526-1

Tibet door het rode kistje (Peter Sis)

Het rode kistje is nu van jou, schreef zijn vader in de brief. Gedurende het grootste deel van zijn indertijd was het oude gelakte kistje in zijn vaders studeerkamer buiten zijn bereik geweest. Nu werd hij naar huis geroepen om de zorgvulig bewaarde geheimen van zijn vader te ontdekken. Wanneer hij het rode kistje openmaakt vindt Peter Sis het dagboek dat zijn vader had bijgehouden toen hij omstreeks 1955 in Tibet verdwaalde. Terwijl hij de broze bladzijden met vervagend handschrift en sierlijke tekeningen omslaat en de kleine kost baarheden onder in de doos bestudeert, wordt Sis de onverwachte  reiziger die door tibet trekt, etc..

45(2)

moeilijk te lezen

199316 jun 2000 39,50 90-71886-14-x

Inzicht in het Tibetaans boeddhisme, een praktische benadering (Alan Wallace)

De Amerikaanse auteur bestudeerde en beoefende het Tibetaans boeddhisme intensief gedurende lange tijd. Op basis daarvan gaf hij een aantal lezingen aan de hand waarvan hij dit boek samenstelde. In een zeer toegankelijk stijl neemt hij de geïnteresseerde beginner, maar ook degenen die al bekend zijn met het boeddhisme, mee in een uiteenzetting van het boeddhistische pad zoals dat in het Tibetaans boeddhisme is beschreven. Alle onderdelen die volgens de traditie belangrijk zijn, worden besproken, maar de volgorde en de aanpak zijn duidelijk afgestemd op een westers publiek. Zo worden onder andere standpunten uit de westerse wetenschap toegelicht om de boeddhistische visie beter te kunnen vergelijken en begrijpen. Diverse methodes die door de verschillende Tibetaanse kloostertradities worden gehanteerd, worden samenhangend aangeboden. De lezer wordt betrokken doordat een groot aantal vragen die bij hem of haar op zouden kunnen komen, worden verwoord en toegelicht. Een prettig boek van uitstekende kwaliteit.

46(3)

Naslag

199809 sep 2000 38,- 90-74815-17-0

De symboliek van Tibetaanse tempels (Tcheuky Sèngué)

Westerlingen zijn nieuwsgierig en zoeken naar de betekenis van alles wat ze zien wanneer ze een Tibetaanse tempel bezoeken. De auteur begeleidt de lezer bij dit bezoek. Hij verklaart de symboliek van voorwerpen,tekeningen, schilderingen, en vormen. Hij beantwoordt de vele vragen die men stelt over de tempel als sacrale ruimte, over gebedsvlaggen, stoepa's en gebedswielen. De buitenkant van de tempel met het gouden dak, de voorspoedige tekens, de muurfresco's, het wiel van de bestaansvormen, de vier beschermers worden bescreven en verklaard. Ook de binnenkant van de tempel komt aan bod: het boeddhabeeld, de troon, het altaar, de fresco's en schilderingen. Er wordt tevens een hoofdstuk gewijd aan de functie van rituelen en aan muziekinstrumenten. De beschrijving ven enkele belangrijke tempels vormt het laatste onderdeel: de Jokhang in Lhasa; Samyee, het eerste klooster in Tibet; Ganden, Drepoeng, Sera, Sakya, Tsoerpoe, Koemboem, Tashi Lhunpo, Gyantsee; tempels in Frankrijk; de tempel van Schoten in België.

47(8)

Uit gelezen

200009 sep 2000 30,- 90-295-0402-1

Tussen Tibetaanse oren. Verrassende levensverhalen

Tibetanen zijn populair. Ze worden door de rest van de wereld geïdealiseerd en gezien als een verlicht volk dat zich stralend en diepzinnig boven hun droevige lot weet te verheffen. TUSSEN TIBETAANSE OREN vertelt een ander verhaal. Evelijne Bruning schetst hierin een beeld van een vluchtelingengemeenschap aan de voet van de Himalaya. Ze werkte daar mee aan een onderzoek naar de behandeling van een typisch Tibetaanse aandoening die rLung wordt genoemd: windziekte. Deze ziekte doet het meest denken aan wat wij in het Westen psychiatrische klachten zouden noemen. etc

48(2

200023 dec 2000 36,- 90-71886-16-6

Geest en Cognitie, Bewustzijn in het Tibetaans boeddhisme (Geshe Sonam Gyaltsen)

De in dit boek (300 blz.) gepresenteerde visie op geest en cognitie is van belang voor wie door contemplatieve meditaties inzicht wil krijgen in de wijze waarop wij ons een beeld van de werkelijkheid vormen en de rol die emoties daarin spelen. De tekst heeft de vorm van een zeer uitgebreid commentaar bij de Tibetaanse basistekst "Blo Rig". De basistekst is achterin het boek vertaald opgenomen. De hoofdstukken komen overeen met de vijf weekends van een cursus door Geshe Gyaltsen voor het Maitreya Instituut in 1993.

49(8)

Uit gelezen

199813 jan 2001 10,- 90-246-0378-1

Het verdriet van Tibet. Twee Tibetaanse nonnen strijden voor de vrijheid van hun land (Philippe Broussard).

De lucht betrok en even later begon het te regenen. De kleine stoet - negen vrouwen en drie mannen - zette zich in beweging, met Kyzom voorop: "Leve een vrij Tibet". En de anderen riepen op hun beurt "Lve een vrij Tibet" Naarmate zij dichterbij kwamen, stapten de mensen opzij om hen er door te laten, zij waren bang maar solidair... Gealarmeerd door het geschreeuw stonden er inmiddels vijftig meter verderop zo'n vijftien politieagenten opgesteld, in gesloten gelederen, de wapenstokken in de aanslag. Plotseling zetten zij de aanval in en sloegen er op los. Zij maakten geen enkel onderscheid tussen monnikken en nonnen, de slagen waren allemaal even fel.....

50(8)

Uit gelezen

199803 feb 2001 14,90 90-254-2108-3

Een barbaar in Tibet. De ontdekking van de bron van de Mekong (Michel Peissel)

Een barbaar in Tibet, een interessante vergelijking tussen de levenshouding van de hedendaagse Tibetanen en die van de Europeanen tijdens de middeleeuwen. In de middeleeuwen was de visie van de mens op de dingen ofwel zwart of wit, mensen waren goed of slecht en beide visies werden als normaal geaccepteerd. Mensen leefden met meer hartstocht en intensiteit, omdat de toekomst in Europa in die dagen, of men nu wilde of niet, altijd onzeker leek, zoals nu ook nog in Tibet.

51(4)

Nog lezen

200104 mei 2001 40,- 90-246-0611-x

Tibetaanse almanak, voorspellingen voor elke dag

en elk jaar

Deze almanak voor persoonlijk gebruik is gebaseerd op oude boeddhistische leerteksten die ongeveer 1200 jaar geleden naar Tibet werden overgebracht en daar bewaard bleven. Grondslag ervan is dat alles wat we meemaken besloten ligt in een groter, samenhangend verband. Ons heden wordt bepaald door het verleden en is op zijn beurt wieg van de toekomst. In het oosten is dit gegeven van oudsher op persoonlijk niveau gebracht in de vorm van twaalf filsen of schakels, elk met hun eigen voorspellende symboliek. Deze twaalf fasen worden in Tibet van oudsher met symbolische illustraties verbeeld. Speciaal voor dit boek maakte Tsering Dorje daar prachtige versies van in traditioneel Tibetaanse stijl.

52(8)

Uit gelezen

199805 mei 2001 15,- 90-246-0378-1

Tibet, mijn liefde. De tragedie van een volk. Jetsun Dema, autobiografie van de jongste zuster van de Dalai Lama. Jetsun ('eerbaar') Pema ('Lotus') werd geboren in 1940 en is de jongste zuster van de dalai lama - geestelijk en wereldlijk hoofd der boeddhisten in Tibet door wie de boeddha zijn verlossings werk voortzet.  Jetsun Pema beschrijft in dit boek de tragische geschiedenis van het Tibetaanse volk vanaf 1940 tot 1995, aan de hand van lotgevallen van haar eigen familie, waarin nog twee andere reïncarnaties plaatsvonden. Met haar verhaal biedt zij een byzondere kijk op het eeuwige Tibet met zijn tradities, boeddhisme en de voorouderlijke wijsheid  van de dalai lama's. Zij getuigt van de tragedie die haar land treft sinds de invasie van China in 1949,.....

53(4)

Nog lezen

199619 mei 2001 10,- 90-6378-355-8

De fontein der Jeugd voor kinderen. Vijf oude Tibetaanse oefeningen voor ouders en kinderen om gezond, vrolijk en sportief te blijven (Barbara Simonsohn) De oefeningen beschreven in de voorloper van dit boek - De Fontein der Jeugd door Peter Kelder - bieden een compacte vorm van zogenaamde 'erergie-yoga' voor veertigers. Dat ook (jonge) kinderen van deze oefeningen kunnen profiteren en daarbij tegelijkertijd op speelse wijze leren met hun lichaam om te gaan en hun creativiteit te stimuleren beschrijft Barbara. in dit praktijk boek.

 

54(8)

Uit gelezen

199919 mei 2001 15,- 90-450-0302-3

Terug naar Tibet. (Henrich Harrer)

Van 1944 tot 1951 verbleef Heinrich Harrer in Tibet aan het hof van de Dalai Lama en bezocht dat land in 1982 weer. Uit zijn persoonlijk verslag - persoonlijke ontmoetingen, gesprekken, vergelijkingen (de auteur spreekt Tibetaans) - komt een trieste, negatieve conclusie naar voren over de ontwikkelingen (Chinese inlijving in 1959, Culturele Revolutie, 'ontspanning'). Zijn grote liefde voor het Tibetaanse volk en haar cultuur, scepsis en afkeer met betrekking tot het Chinese optreden en de Tibetaanse 'collaborateurs'. Sterk persoonlijk verhaal met veel herinneringen over vroeger ('toen ik...'). Niet als reisgids bedoeld/geschikt, wel interessant voor de meningsvorming.

55(8)

Uit gelezen

198519 mei 2001 5,- 90-6271-725-x

Tocht door twee werelden. Gids voor het tibetaanse dodenboek (Ilse Dorren)

Dit boek probeert een pad te banen door de overvloed van kleurrijke beelden die het Bardo Thödol, het Tibetaanse Dodenboek, kenmerkt. Zelfs al heeft men dat boek niet in zijn bezit, dan nog laat het werkje zich heel goed lezen en vooral beléven.

56(5)

199916 jun 2001 39,50 90-389-0842-3

De werkelijkheid van slapen en dromen. Een oude Tibetaanse oefening

Als je tijdens je slaap niet oefent, als je elke nacht weer op drift raakt, hoe zul je dan nog waakzaam kunnen zijn als de dood zich aan dient? De wijze waarop je droomt, zegt veel over hoe het je bij je sterven zal vergaan. Je ervaringen tijdens je slaap vertellen of je al dan niet werkelijk wakker bent. In dit boek worden gedetailleerde instructies gegeven voor droom-yoga en de daarbij behorende basis oefeningen voor overdag. In de Tibetaanse traditie is het vermogen tot helder dromen geen doel op zich maar meer een aanvulling op de oefenpraktijk om tot verlichting te komen. Na de yoga van het dromen volgt de yoga van het slapen, ook wel de yoga van het heldere licht genoemd. Deze is bestemd voor gevorderden en heeft tot doel om tijdens de slaap (wanneer het conceptuele denken en de werking van de zintuigen wegvallen) volledig bij bewustzijn te blijven. Hoewel de meeste westerlingen dit niet eens voor mogelijk houden, is dit in de spirituele tradities van het Tibetaans boeddhisme en de Bön-religie een bekende praktijk.....

57(3)

Naslag

200023 jun 2001 15,- 90-5513-395-7

Boeddhistische symbolen (Tatjana & Mirabai Blau)

Wie meer wil weten van de achtergronden van de Boeddhistische leer moet dit boek zeker aanschaffen. De symbolen bestaan uit hand-qi gong-oefeningen, ook wel mudra's genoemd. Die geven een speciale
energie. Het is dus ook een oefenboek. Over de Boeddhistische zienswijze staat in dit boek dat de Boeddha die de meesten kennen als Siddharta Gautama niet de eerste Boeddha was. Ook in Tai Chi Tao wordt er op gewezen dat er andere Boeddha's aan hem vooraf
gingen. Er waren ook pre-historische Boeddha's. De mudra's kunnen in een bepaalde volgorde worden gezet, bijvoorbeeld tijdens een meditatie van een half uur of een kwartier.

58(4)

Nog Lezen

1993jul 2001 2,50 90389-03316

Klank Therapie. Genees uzelf met muziek en de menselijke stem (Olivea Dewhurst-Maddock)

Dit praktische en inspirende boek over genezende werking van klanktherapie bevordert de harmonie tussen lichaam en geest. Het gebruik van de eigen stem, of muziek, ordent de trillings energie van geluid, zodat deze weldadige invloed krijgt op plosslag en admemhaling, emoties en de energiestroom en -balans in uw algehele wezen.

59(8)

Uit gelezen

200118 aug 2001 31,- 90-215-9887-6

De Dalai Lama over de zin van het leven

Vijf lezingen van Z.H. de Dalai Lama over het boeddhistisch perspectief; over onwetendheid als bron van lijden; over het volgen van het pad; over de waarde van altruïsme; en over wijsheid en mededogen.

Voorwoord door Richard Gere. Informatieve introductie over Tibetaans boeddhisme door Jeffrey Hopkins.

De essentie van de leer van de Dalai Lama, boeiend gebracht, waardvol voor iedereen.

60(8)

Uit gelezen

1998?         2001 kado 1-55939-107-3

The spirit of Tibet.

Portrait of a culture in Excile (Alison Wright)

This visually stunning, full-color portrait of Tibetan life in exile displays the spirit of Tibetan refugees living in the beautiful mountain settings of northern India and shows how they have preserved the best of their unique culture and identity. Vibrant images, a beautiful book

61(8)

Uit gelezen

198929 sep 2001 20,- 9064410828

Tibet aan tafel. (Alexandra David-Neel)

Dit boekje is, hoewel het allerlei recepten bevat, beslist geen kookboek. Het is geschreven met de bedoeling de westere wereld beter bekend te maken met de kook- en eetgewoonten van de Tibetanen. Dat het recepten bevat is daarbij een aardige bijkomstigheid voor wie een voorliefde heeft voor het bereiden van uitheemse gerechten, maar het zal toch diegenen, die belangstellen in de zeden en gewoonte van het Tibetaanse volk, het meest aanspreken. Volgens mevrouw David-Neel zijn de Tibetanen gezonde eters en kan men veel over hen te weten komen door hun eetgewoonten kennis te nemen.......

62(8)

Uit gelezen

199929 sep 2001 16,- 90-5831-030-2

Een hotel op het dak van de wereld. Vijf jaar in Tibet
Fransman Alec le Sueur was vijf jaar sales & marketing manager bij het Holidy Inn hotel in Lhasa. In die tijd raakte hij zeer gehecht aan Tibet, ondanks de voortdurende strijd met beperkte middelen,
lokale gebruiken, ijzige wintermaanden en Chinese burocratie. Mooie beschrijvingen van zowel de Tibetaanse cultuur als de soms bizarre werksituaties. "De telecommunicatie tussen Lhasa en de buitenwereld was verre van volmaakt. In elke kamer bevond zich een groot oranje telefoontoestel dat knetterde als je het aanraakte. Het geknetter hield op als je de hoorn van de haak nam, maar twee seconden later,
precies op het moment dat je de hoorn bij je oor had gebracht, ...

63(8)

Uit gelezen

200101 nov 2001 731 bef 90-325-0807-5

De zeven Tibetaanse persoonlijkheidstypen.

De weg naar geluk, gezondheid en harmonie. (gerti Samel)

Welk type ben jij? De lef, de koningin, de vreedzame, de implusieve, de contemplatieve, de superieure, de gelukkige. De Tibetaanse geneeskunst zegt: ken je aard en leef ernaar. De indeling in de zeven persoonlijkheidtypen is gebaseerd op de opvatting dat ons hele wezen - ons uiterlijk, ons denken en voelen, hoe we instinctief reageren, wat we graag eten - wordt bepaald door de manier waarop drie energieën, Loeng, Tripa en Pégèn, in ons verdeeld zijn...

64(8)

Uit gelezen

200102 dec 2001 30,45 90-5599-119-8

De reis van je leven. (Hans Peter Roel)

De weg naar spirituele intelligentie

In het spannende en aangrijpende boek DE REIS VAN JE LEVEN maken we kennis met een westerse man (John) die ogenschijnlijk alles voor elkaar heeft, maar bijna overspannen is door de dagelijkse druk van het leven. Samen met zijn vriendin Carolien besluit hij zijn dagelijks bestaan te ontvLukehten door een trektocht in Nepal te gaan maken. In Kathmandu leert hij een gids kennen, die hem tijdens deze trektocht begeleidt naar een hoog in de bergen geïsoleerd gelegen klooster.
Dit klooster kent het geheim om middels een aantal concrete stappen achter de diepere betekenis van Johns leven te komen. Dit eeuwenoude geheim is altijd binnen de kloostermuren gebleven. Nadat John een zware beproeving heeft volbracht, worden de geheimen van het ontwikkelen van spirituele intelligentie prijsgegeven. John vindt daarbij antwoord op de diepere vragen van zijn leven.

65(8)

Uit gelezen

200109 dec 2001 36,- 90-6350-091-2

Shambhala, (Rudi Klijnstra)

Het verborgen land waar het wiel van de tijd stilstaat

In het hart van Azië bevindt zich ergens een geheime en verborgen koninkrijk, Shambhala. Alleen degenen die spiritueel gezuiverd zijn kunnen hier toegang toe krijgen en deelnemen aan de tijdloze waarheid van de oude culturen en mystieke tradities. Op boeiende wijze en met heel veel illustraties vertelt dit boek over de huidige betekenis van deze oude legendes.
 

66(8)

Uit gelezen

200109 dec 2001 37,- 90-443-0313-9

Namma. (Kate Karko

Een waar gebeurde Tibetaanse liefdesgeschiedenis

Hoewel ik meteen jeuk krijg bij het lezen van een term als 'waargebeurd' in de titel van een boek of van een film, valt er toch te genieten van Namma, geschreven door Kate Karko. Centraal in dit boek staan de belevenissen van Kate, die voor een halfjaar met haar Tibetaanse man Tsedup bij zijn familie in Tibet woont. Ze hebben elkaar leren kennen in India, waar zij rondreisde en hij als banneling verbleef. Hun kennismaking resulteerde in een huwelijk en vervolgens vertrokken ze naar Londen om daar drie jaar te blijven wonen.
Zodra ze vanuit Engeland de mogelijkheid hadden om terug te keren naar zijn moederland, grepen ze die aan.  .....

67(8)

Uit gelezen

 199909 feb 2002  €13,57 90-6271-904-x

De poort tot Tibetaans boeddhisme (Rebecca McClen Novick)

Een helder en toegankelijk boek over het Tibetaans Boeddhisme; van groot belang voor ieder die deze rijke en gevarieerde traditie wil begrijpen en praktiseren.
In het Tibetaans betekent het woord Boeddhist iets als 'inkijker' = iemand die niet let op de materiële wereld maar slechts aandacht heeft voor vrede en geluk in de mens zelf.
Tibetaans Boeddhisme is dan ook meer een levensovertuiging dan een religie. Belangrijker nog, het is een methode om het leven te leven zonder door de (gebeurtenissen in de) wereld te worden meegesleurd.

68(8)

Uit gelezen

 200109 feb 2002  €11,34 90-5847-345-7

Een leven in Tibet;

Met bijdrage van Dalai Lama en vele anderen 

grappige en zeer indrukwekkende verhalen van bewoners van Tibet, die je een indruk geven van de verschillende leefgewoonten vroeger en nu in Tibet.

69(8)

Uit gelezen

2002 30 mrt 2002  €16,90  90-74815-65-0

Tibet de magie van het Reizen (Michel Faucheux)

Vanaf de Middeleeuwen heeft Tibet in het Westen gestalte gegeven aan de droom van een magische en mysterieuze ruimte, ontstaan uit de verhalen van de eerste Azië-reizigers.
Tibet wordt weldra het heiligdom van een wijsheidsideaal, de boeiende en wel bewaarde traditie van het boeddhisme. Eeuwenlang hebben westerlingen met talloze expedities verwoede pogingen gedaan dit ontoegankelijk land te bereiken. Het leek zich voortdurend te onttrekken aan degenen die erin wilden doordringen ....

70(8)

Uit gelezen

2000 /195607 jun 2002 € 13,45 90 6010 968 4

Het Derde oog.  Onthulling van een Tibetaanse monnik

(Dr. T. Lobsang Rampa)

In Tibet - land van grote rijkdom en onvoorstelbare armoede - heeft een kleine groep mensen de macht in één opslag de diepste gedachten van anderen te kunnen doorgronden, hun angsten en vreugde te herkennen en eventuele ziektes vast te stellen. Dit is de macht van het Derde oog. De Tibetaanse monnik Lobsang Rampa is een de bevoorrechte mensen, bij wie het Derde Oog werd geopend. In dit meeslepende boek vertelt hij hoe hij, als jongetje van nauwelijks zeven jaar, zijn ouderlijk huis verliet en zijn intrede deed in een tempel van Tibetaanse geneeskunst. Daar studeerde hij onder leiding van een aantal grote meesters en werd ingeleid in de geheimen van helderziendheid, levitatie en astrale projectie, om uiteindelijk na veel beprovingen zijn land als Lama te verlaten.

71(5)

1990 08 jun 2002  € 26,- 90-5340-005-2

Ontspanning, concentratie en meditatie.

Oude technieken voor moderne mensen, (Joel Levey) 

Joel Levey (psychotherapeut) maakt gebruik van zijn lange ervaring met oosterse technieken om de moderne mens te leren ontspannen. Na het ontspannen volgt het concentreren op wat men kiest, daarna het volledig ontspannen en eén-worden met het alzijnde leven. Het boek bevat vele oefeningen.

72(8)

Uit gelezen

2000/1959 15 jun 2002  € 13,75 90 6010 968 4

Doktor uit Lhasa (Dr. T. Lobsang Rampa) 

astrale lichamen, wat iets heel anders is. Dat heeft echter niets te maken met dit boek. Mijn opleiding was inderdaad zeer intensief, orridat ik niet alleen mijn gespecialiseerde vakken op het gebied van geneeskunde en chirurgie moest kennen, maar ook alle schriften; ik moest immers, behalve als geneeskundige lama, ook slagen als religieuze lama, als volledig opgeleide priester. Het was dus noodzakelijk om voor twee richtingen tegelijk te studeren en dat betekende tweernaal zo hard studeren als de gemiddelde leerling. Niet dat dit idee me nu erg aantrok!
Maar het was natuurlijk niet allemaal ontbering. lk maakte veel tochten naar de hogere gedeelten van Tibet - Lhasa ligt vierduizend meter boven de zeespiegel - voor het verzamelen van kruiden. Orize geneeskundige training was gebaseerd op behandeling .......

73(8)

Uit gelezen

 2002 28 jun 2002   €12,95 90-215-3554-8

Het Hart van Tibet (Niema Ash)

Al sinds haar veertiende is Niema Ash een hartstochtelijk reiziger. Na jaren over de hele wereld te hebben rondgezworven krijgt zij als een van de weinige westere mensen de mogelijkheid door Tibet te reizen, in een tijd dat dit gebied voor de rest van de wereld grotendeels gesloten blijft. In dit geïsoleerde bergland in de Himalaya maakt zij kennis met de eeuwenoude cultuur en levenswijze van het boeddhisme. Zij heeft ontwapenende ontmoeting met de Tibetanen, die dankzij hun gevoel voor humor, spiritueliteit stand houden onder de Chinese onderdrukking. De onuitwisbare indruk die Tibet op haar maakt sluit zij voor altijd in haar hart.

74(8)

Uit gelezen

 200108 jul 2002   €15,95 90-805-823-3-6

Karmapa uit Tibet (Het ware verhaal)

Karmapa uit Tibet is een kroniek over een recente Chinees/Tibetaanse intrige in de Karma Kagyu Linie van het Diamantweg-boeddhisme.
Onomwonden beschrijft Tomek Lehnert hoe politieke en religieuze groeperingen in China en Tibet greep probeerden te krijgen op de op twee na belangrijkste lama van bet Tibetaans boeddhisme: de Gyalwa Karmapa, spiritueel leider van de Karma Kagyu Linie. Lehnerts gedocumenteerde getuigenis is niets minder dan een regelrecht demasqué van het alom heilig geachte Tibet, zijn kloostersysteem en zijn hoogwaardigheidsbekleders. Men kan het ook zien als impliciet pleidooi voor de `scheiding van kerk en staat' die in het Westen wel, maar in Tibet nog niet heeft plaatsgevonden....

75(8)

Uit gelezen

2000 12 jul 2002  €12,48 90-225-2815-4

Ontmoeting in de Himalaya.

Een persoonlijke spirituele odyssee in de traditie van

de celestijnse belofte (Bill Adams)

The five lessons of life.

In het noorden van India, hoog in de Himalaya, ligt de Himachal Pradesh. Hier bracht Bill Adams met zijn familie een heerlijke vakantie door, en het was ook hier dat hij de Amchi Sangratan ontmoette.
De Amchi zijn een van oudsher genezend volk. Sommigen beweren dat Boeddha zelf een van de eerste Amchi was. Sangratan is een genezer, een wijze man met buitengewone krachten. Hij reist van dorpje naar dorpje, verspreidt zijn wijsheid en bedient de mensen met zijn medicijnen. Bill Adams hoorde de verhalen over deze Sangratan en ging naar hem op zoek. ....

76(8)

Uit gelezen

 1986/196620 jul 2002  €4,31 90-6010-630-x

De Saffranen Mantel (Dr. T Lobsang Rampa) 

Hoog in de ijle lucht van de Himalaya ligt het grote Tibetaanse lamaklooster de Potala. Hier kwam Lobsang Rampa als jongeman de leringen van Boeddha bestuderen Door zijn ogen maken wij kennis met de mystieke schoonheid van het Boeddhisme, vernemen van het leven van Prins Gauama en zijn ontdekking van de Middelste weg, de Vier Edele Waarheden en de staat van Nirwana. Dit is het persoonlijke relaas van de overgang van een vermetele en soms ongehoorzame longeling tot een ernstige, nadenkende jongeman, die over uitzonderlijke zintuiglijke vermogens beschikt.

77(8)

Uit gelezen

 1983/1971 20 jul 2002   €6.50 90-6010-565-6

De Heremiet. Ervaring van een Tibetaanse Monnik

(Dr. T. Lobsang Rampa)

Een jonge monnik ging op zoek naar een oude, blinde heremiet die in een moeilijk bereikbare spelonk leefde en daar een teruggetrokken en mediterend bestaan leide. De jonge monnik hoopte iets van zijn wijsheid deelachtig te worden. "Toen ik jong was", vertelde de kluizenaar,"'had ik vele pijnlijke ervaringen. Ik verliet de heilige stad Lhasa en doolde blind rond. Ziek, bewusteloos en op sterven werd ik gevonden en ergens heen gebracht - ik weet niet waar naar toe - en ontving de opdracht mij op deze dag voor te bereiden. Wanneer ik mijn kennis aan u heb kunnen overdragen is mijn levenswerk voltooid en kan ik in vrde gaan naar de hemelse velden. Een uur later zat de jonge monnik tegenover de oude man, te luisteren naar dit even boeiende als ongewonen verhaal

78(7)

 1963 20 jul 2002   €4,- 0-345-27614-0

The cave of the Ancients.

The provocative true story of on man's passage into the

great mysteries of life and lightenment

(Dr. T. Lobsang Rampa)

It is a way of life that may now be destroyed for all time, a spitual culture with roots in the ancient world, the remote lamaseries of Tibet. It is here that T. Lobsang Rampa journeyed on the road to self awareness, to these age-old repositories of wisdom -where the lamas learn the meaning of life and death, where the mysterious relationship between the mind and brain is uncovered, where the secrets of hypnotism, telepathy, clairvoyance and reincarnation are a part of daily life. Here too Rampa learned power - but not for abuse or misuse. For the power of supreme enlightenment and universal knowledge is only offered to a chosen few, to these introduced to the strange and exciting world of...

79(8)

Uit gelezen

 1980 20 jul 2002   €8,95 9064410119

MIPAM de lama der vijf wijsheden. Een Tibetaanse

roman Lama Yongden. (Adoptief zoon van Alexandra

David-Neel)

Op romantische wijze, met een liefdesgeschiedenis als leidraad, wordt ons in 'De Lama der Vijf Wijsheden' verhaald hoe het toeging in het Tibet van vroegere tijden. Het beeld dat wordt opgeroepen is als totaalbeeld geïdealiseerd, maar de karaktertekeningen zijn realistisch, de personen zijn 'geloofwaardig'. De schrijfster, beroemd Tibet-reizigster uit de eerste decennia van deze eeuw en aanhangster van het Tibetaanse boeddhisme, is een niet onomstreden figuur; maar anderzijds wordt nog een hele cultus om haar persoon levend gehouden. Dit boek is in ieder geval alleraardigst en geeft zonder opdringerigheid of ingewikkeldheid inzicht in de boeddhistische denkwijze.

80(4)

Nog Lezen

 1990 20 jul 2002   €4.06 90-6271-801-9

Reis in het oneindige.

Handleiding voor Tibeaanse meditatie-technieken

(Ngakpa Chögyam)

Dit boek bevat nog niet eerder gepubliceerde praktische Tibetaanse meditatietechnieken. Deze werden tot nu toe alleen onderwezen in de kluizenaarshutten hoog in de Himalayas. Ze worden u hier op een warme, vriendelijke en toegankelijke manier aangeboden.

Met een groot aantal afbeeldingen van meditatiehoudingen, calligrafieën en lijntekeningen.

 

81(4)

Nog Lezen

 1999 20 jul 2002   €6.76 81-7436-065-4

Tibetaanse geneeskunst.

De boeddhistische geneeswijze (Dolkar Khangkar)

De Tibetaanse art Tsewang Dolkar Khangkar werd in 1959 geboren in Kyirong, in het westen van Tibet. Van 1972 tot 1978 studeerde ze aan het Tibetaans Medisch & Astrologisch Instituut (Men-Tsee Khang) in Dharamsla. Ze liep stage bij haar befaamde moeder, wijlen dr. lobsang Dolma Khangkar (Ama Lobsang), en tegenwoordig heeft ze een kliniek in Delhi en een consultatiebureau in Bombay.....

82(7)

2002 10 nov 2002 €27,50 90 215 8508 1

Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven

(Sogyal Rinpche)

Sogyal Rinpoche ziet 'Het Tibetaanse boek van leven en sterven' als basishandleiding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en zijn onderricht in het bijzonder willen beoefenen en in praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek vier fundamentele thema's, de zogenaamde Vier Pijlers: Meditatie, de geest thuisbrengen; Mededogen, het wensvervullende juweel in jezelf vrijmaken; Devotie en de beoefening van goeroeyoga; en reflectie over leven en sterven leidend tot wat eraan voorbij is, de Natuur van de Geest. "Zoals de Boeddha in zijn eerste lering zei, is de wortel van al ons lijden onwetendheid. Onwetendheid lijkt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrijden, en zelfs als we ons op het spirituele pad begeven hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd. Maar als je dit onthoudt, en het onderricht in je hart koestert, zul je langzamerhand het onderscheidingsvermogen ontwikkelen om de ontelbare verwarringen van onwetendheid te herkennen voor wat ze zijn, zodat je nooit je verbondenheid in gevaar brengt of je perspectief verliest."

83(7)

 199415 nov 2002  €12,50 90 6350 066 1

Dzokchen.

De volmaakte staat van zijn. (Namkhai Norbu)

Dzokchen is een van de oudste en meest esoterische wegen naar innerlijke bevrijding. Dzokchen wijst rechtstreeks naar de essentie van onze eigen ervaring en is daarom uitermate effectief in onze westerse cultuur waar we meestal midden in het dagelijks leven staan. De dzokchen traditie vindt haar wortels zowel in de oude Tibetaanse bon religie, een vorm van sjamanisme die duizenden jaren oud is, als in het Tibetaans boeddhisme. Deze eerste inleiding in dzokchen die nu in het Nederlands verschijnt, werd geschreven door Namkhai Norbu, een Tibetaanse lama die sinds 1960 in Italië woont.

84(4)

Nog Lezen

 199523 nov 2003 €4,95 90-202-0083-6 De kristallen bol (Eleonore Oldenburger)

Praktische adviezen en experimenten over de toepassing en mogelijkheden van het kristalkijken

Gekocht na het lezen van één van de Nederlandse Lobsang Rampa boeken

85(4)

Nog Lezen

 200218 jan 2003 €15.80 90 73798 86 8

Padma 28 en andere Tibetaanse Kruiden middelen (Gabriele Feyerer)

Samengesteld uit heel bijzondere formules van kruiden is Padma 28 een hulp voor lichaam en geest. Padma 28 zijn kruidentabletten volgens eenn recept dat uit de Tibetaanse geneeskunst stamt. De tabletten worden sinds 40 jaar in Zwitserland geproduceerd. De recepten van Padma 28 werden wereldwijd aan medisch onderzoek onderworpen om de werkzaamheid volgens geldige opvattingen te documenteren. De resultaten worden in dit boek zeer begrijpelijk uitgelegd en de toepassingsgebieden worden beschreven.
Bovendien biedt dit boek een snel en toch omvattend overzicht van de principes van de Tibetaanse geneeskunst en de werking van de natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Plantaardige geneesmiddelen vertegenwoordigen een aspect van de Tibetaanse geneeskunst dat in het Westen gemakkelijk valt toe te passen.

86(4)

Nog Lezen

 197818 jan 2003 €3,- 0 552 10087 0

As it was! (Dr. T. Lobsang Rampa)

The Chief Astrologer of Tibet had been summoned to proclaim the horoscope of the six-year old Lobsang, son of Lord and Lady Rampa. Is was the most difficult reading, the hardest life he had ever encountered, the old main said. The boy was going to learn journey to china to study medicine in the Western style. He would know immense suffering and dreadful hardship, travel in many countries, be unjustly imprisoned. But above all, the boy's lonely destiny would be to carry out a great task of the utmost importance to all humanity - and evil forces would work against him to thwart his efforts...

AS IT WAS! is a fasinating account of the life and achievements of a remarkable man. It will bring solace and inspiration to the countless followers of Lbsang Ramapa in every part of the world.

87(4)

Nog Lezen

 1960/7718 jan 2003 €3,- 0 552 07249 4

The Rampa Story (Dr. T. Lobsang Rampa)

Few books have aroused so much controversy, interest and correspondence in recent years as have Lobsang Rama's best-sellers and "The Rampa Story" is no exception.

In this book, for his great body of readers and in reply to all his critics, Lobsang Rampa tells the extraodinary and fascinating story of his life and conveys w wealth of invaluable knowledge about the mysteries of the hidden world.

88(8)

Uit gelezen

1997 02 mrt2003 € 4.99 90 5581 176 9

Strip nr 4 - De wieg van Bodhisattva (Cosey)

Jonathan en Droïma vergezellen een kleine expeditie die uit Leh, hoofdstad va Ladakh is vertrokken en op weg is naar Theksey Gompa, een Tibetaans Boeddhistisch klooster. Onderweg doet Droïma een verbazende ontdekking, een ontdekking die grote gevolgen heeft. Welk geheim, welk mysterie bergt Theksey Gompa en waarom willen de vreemdelingen er eigenlijk heen ?

89(8)

Uit gelezen

 199702 mrt 2003  €5.50 90 5581 168 8

Strip nr 12 - Hij die de rivieren naar de Zee leidt (Cosey)

Hij die de rivieren naar de zee leidt vertelt een elegant en pakkend verhaal over Tibet. Jonathan is daarheen gereisd en ontmoet enkele oude vrienden. Twee van hen willen het land ontvluchten en krijgen te maken met het meedogenloze Chinese regime. Wanneer Jonathan besluit hen te helpen, maakt hij kennis met een verleidelijke vrouwelijke officier van het Chinese leger.
Dit album is een hommage aan de indrukwekkende schoonheid en het overweldigende licht van een land, en een eerbewijs aan een volk dat vecht om te overleven.

90(8)

Uit gelezen

 2003 23 mrt 2003 €19,95 90 6963 589 5

Tibetaanse Gebeds vlaggen (Diane Barker)

Overal waar de Tibetaanse cultuur zijn sporen heeft achtergelaten, kan men ze aantreffen: de felgekleurde gebedsvlaggen, voorzien van heilige spreuken en voorstellingen.
Tibetaanse gebedsvlaggen is een fraai vormgegeven boek, dat in kort bestek de geschiedenis en het gebruik van deze vlaggen beschrijft. Los bijgevoegd is een snoer met vijftien vlaggen die thuis, of nog beter buiten, kan ophangen.
Gebedsvlaggen hebben een rijke traditie - ouder dan het boeddhisme - en Diane Barker legt helder uit wat de betekenis van deze vlaggen is, waar en hoe ze het best opgehangen kunnen worden, en hoe je zelf een vlag kunt maken. Ze staat stil bij de religieuze betekenis van deze vlaggen: de wind voert de op de vlaggen aangebrachte zegeningen mee naar alle hoeken van de wereld.

 91(8)

Uit gelezen

1997 26 apr 2003  €17,22 90 225 2248 2

Het licht van afscheid. Hoop vinden in leven en sterven. Een leidraad voor emotionele en spirituele zorg

( Christine Longaker) 

Het licht van afscheid is hét essentiële boek over hoe we de dood kunnen begrijpen en hoe we ons er tijdens ons leven op kunnen voorbereiden. Christine Longaker combineert haar eigen levensgeschiedenis en haar jarenlange ervaring met Hospice-werk met de eeuwenoude tradities en universele spirituele principes van het Tibetaans boeddhisme. Met haar unieke uitgangspunt ‘Vier taken van leven en sterven’ schenkt de auteur de westerse wereld een bijzonder waardevol en verhelderend perspectief op de dood en hoe we een zinvol leven kunnen leiden voordat we sterven.
Het vroegtijdige stervensproces van haar man betekende een ommekeer in het leven van Christine Longaker. Sinds deze ingrijpende gebeurtenis die haar eigen bestaan zo dramatisch veranderde, heeft ze haar leven en studie gewijd aan het begeleiden van hen die gaan sterven. Juist daarom weet ze herkenbaar en begripvol te schrijven over de angsten die de stervenden en hun naasten ervaren.

 92(8)

Uit gelezen

 200326 apr 2003  €14,75 90 805 823 8

Het Grote Zegel.

De mahamudra - visie van het Diamant weg -

boeddhisme Boeddha's hoogste onderricht 25 versen

(Lama ole Nypahl) 

Op een moderne manier, toegankelijke manier becommentarieert Lama Ole Nydahl vijfentwintig bijzondere verzen die zevenhonderd jaar geleden zijn geschreven door karmapa Ranjung Dorje, een van de grote meditatie meesters uit de geschiedenis van Tibet. De verzen en commentaren geven uitdrukking aan de Mahamudra-visie van het Diamantweg-boeddhisme (Vajrayana) en bevatten belangrijke kennis over de aard van de geest. Deze uitgave gaat over de onbegrense ruimte en vreugde van de geest en verschaft de lezer een diepgaand inzicht in de absolute en relatieve werkelijkheid van onze wereld...

 93(8)

Uit gelezen

2002 31 mei 2003    €16,90 90 6963 539 9

Leven en dood omarmen (Judith L. Lief) 

De boeddhistische leraar Judith Lief laat in dit boek zien dat wij door inzicht en meditatieve oefeningen niet alleen onze houding ten aanzien van de dood kunnen veranderen, maar door deze oefeningen ook het leven intenser kunnen ervaren. De wijze waarop wij tegen het leven aankijken, is volgens Lief bepalend voor de manier waarop wij met de dood omgaan.
De auteur baseert haar inzichten op de inspirerende teksten van Het Tibetaanse Dodenboek en biedt ons richtlijnen hoe wij met stervenden, hun familie en vrienden kunnen omgaan.....

 

 94(8)

Uit gelezen

2003 14 jun 2003    €18,50 90 457 0131 6

Tibetaanse perziken (Carolijn Visser)

Na jarenlange omzwervingen arriveert Samuel van der Putte in 1730 in Tibet. Wat de Zeeuwse wereldreiziger daar heeft meegemaakt, is niet bekend; er zijn slechts enkele papiersnippers van hem overgeleverd. Op één daarvan schetste hij een gebied ten oosten van Lhasa. Carolijn Visser trok naar Tibet, in de hoop iets van de informatie op deze kaart te ontrafelen. In Lhasa zijn het de Chinezen die de scepter zwaaien. Door al hun regels lijkt het gebied waar van der Putte rondreisde onbereikbaar.
Tijdens een boeddhistische ceremonie in de stad ontmoet Visser Dolma, een jonge Tibetaanse die uit ballingschap in India is teruggekeerd. Zij laat zien hoe de Tibetanen hun leven voortzetten in de schaduw van de Chinese bezetting. Via Dolma leidt de reis naar Zuid-India, waar duizenden Tibetaanse monniken in een verzengende hitte eeuwenoude teksten bestuderen, langs een gevluchte Tibetaan in Kathmandu, die de opkomst van de Nepalese maoïsten vreest. Iedereen droomt van hoe Tibet zou kunnen zijn.

 95(8)

Uit gelezen

 200122 jun 2003   €8.- 90 417 0317 9 Een Leven in Tibet (De Dalai Lama, Sabriye Tenberken, Alec Le Sueur en Tenzin Tcheudrak e.a.)

Tibet staat sinds eind jaren tachtig open voor reizigers, maar het is en blijft het geheimzinnigste land ter wereld. De auteurs in deze bundel onthullen een deel van het raadsel ten noorden van de Himalaya. De Dalai Lama schrijft over zijn vroegste jeugd. Bezoekers uit heden en verleden vertellen over hun belevenissen in Tibet, bewoners over de Tibetaanse leefgewoonten van vroeger en nu. De dertien verhalen in Een leven in Tibet maken veel duidelijk over dit aantrekkelijke, magische land.

 96(4)

Nog Lezen

 2000 19 jul 2003   €13,- 90-202-8199 2

Over 25 incarnaties van de Dalai Lama

(Henk Spierenburg) 

Een speurtocht naar de inhoud van de 24 voorgaande levens en het huidige leven.

Hoe wordt een Dalai Lama gekozen? Een iteressante vraag. Het antwoordt zal u tegenvallen, want de Dalai Lama's werden op veertien verschillende manieren gekozen, eenvoudig omdat er veertien Dala Lama's geweest zijn na 1391. Dit boek beschrijft bij elke geschiedenis - behorende bij een specifieke Dalai Lama - hoe de betrokkene is gevonden en gekozen, uiteraard voor zover dat bekend is. Wie Dalai Lama zegt, denkt ook aan de Panchen Lama. De levens van de Panchen Lama's worden achtereenvolgens belicht. De tiende Panchen Lama (1938-1989) is niet zoals de Dalai Lama naar India gevlucht maar in Tibet gebleven. ook dit verhaal komt aan de orde. De volgorde van de incarnaties voorafgaande aan de laatste veertien Dalai Lama's, dus vóór 1391, staat vast en is vastgesteld door de vijfde Dalai Lama. De acteur is er, dankzij een intensieve studie van de historische bronnen, in geslaagd ook de historische inhoud van die eerste dertien levens te achterhalen. Overigens vraagt hij zich af of er werkelijk gesproken kan worden van één ziel, die door vele incarnaties gaat, of dat het anders in elkaar zit. Natuurlijk kunnen de incarnaties van de Dala Lama's niet beschreven worden zonder uitvoerig stil te staan bij de roerige geschiedenis van Tibet en het Tibetaans boeddhisme.

 97(8)

Uit gelezen

 200326 jul 2003   €16.95 90 215 3610 2

Shambhala De weg van de krijger

(Chögyam Tungpa)

Ondanks al onze problemen en onze verwarring, ondanks al onze emotionele en psychologische ups en downs, is er iets fundamenteel goeds aan ons bestaan als mensen. Het is belangrijk om deze basis van goedheid in ons leven te ontdekken om onze functie ten behoeve van de wereld te kunnen inzetten in voor en tegenspoed.

De Shambhala-leringen komen voort uit een oude krijgerstraditie. Krijgerschap is in deze context de traditie van menselijke moed, en dat is in essentie dat we niet bang zijn voor wie we zijn, voor onszelf. Angst voor onszelf en voor de wereld, die ons schijnbaar bedriegt, maakt ons egoïstisch. Vanuit het krijgerschap kunnen we, oog in oog met onze persoonlijke dilemma's en de grote problemen van de wereld, zowel heldhaftig als vriendelijk zijn......

 98(8)

Uit gelezen

 1997 16 aug 2003   €13.39

90-73728-04-5

Leven in Evenwicht.

Een gids voor Meditatie en zelfgenezing

(Tarthang Tulku) Dharma

In ons complexe en jachtige leven zijn we geneigd in gedachten en emoties te verdwalen. Wat werkelijk belangrijk is verdwijnt naar de achtergrond. In Leven in evenwicht legt Tarthang Tulku uit dat de meeste problemen worden veroorzaakt door subtiele gedachtenpatronen en gevoelens van isolement. De daaruit voortvloeiende spanning en verwarring kunnen worden getransformeerd door middel van praktische aanwijzingen en directe inzichten. Gaandeweg komen de zintuigen weer tot leven, energie gaat stromen en creativiteit wordt grenzenloos. Het verrassende resultaat is dat we leren onze gedachten te doorzien, tegen de achtergrond en de mogelijkheden van het dagelijks leven......
 

 99(8)

Uit gelezen

 

 2000 17 aug 2003   €7.50

90-389-0998-5

Schepping Voltooing (De weg naar tantristische meditatie (Jamgön Kongtrul)

Schepping en voltooiing is een beknopte maar grondige uiteenzetting van de essentiële punten van de Tibetaans-boeddhistische meditatiebeoefening, geschreven door een der briljanste geesten die Tibet heeft voorgebracht. Stap voor Stap wordt een pad van meditatieve zelftransformatie in kaart gebracht: van godheidsvisualisatie (de yoga van het scheppings- of ontwikkelingsstadium) tot directe realisatie van de ultieme natuur van de werkelijkheid......

 100(8)

Uit gelezen

 199805 oct 2003   €14,95 90-6010-947-3

De geheimen van Tibet.

Het westen ontmoet het boeddhisme (Lama Ole) Nydahl 

Het verhaal begint in 1972 als Ole en Hannah door de Zestiende Karmapa, een van de grootste meditatiemeesters van Tibet, naar Europa gezonden worden om het Diamantweg-boeddhisme hiernaartoe over te brengen. In korte tijd slagen zij erin vele anderen te enthousiasmeren. Verheugd over het succes van zijn eerste westerse leerlingen komt de Zestiende Karmapa over uit India, waarna wonderbaarlijke verschijningen en visioenen zich afwisselen met hoogstaand boeddhistisch onderricht.
Lama Ole Nydahls directheid en humor rekent in Tibets geheimen voorbij af met vele droombeelden over het Tibetaans boeddhisme, en met zijn openhartigheid – gedocumenteerd met brieven en foto’s – legt hij niet vermoede intriges bloot uit het verborgen land achter de Himalaya.......

 101(8)

Uit gelezen

 2004 4 jan 2004   cado 90-5466-494-0

Vlucht over de Himalaya. Kinderen van Tibet op weg

naar hun ballingsoord (Maria Bluemencron) Byblos boeken (Org.: Fluchtüber den Himalaya) boek omschrijving: click here 

Elk jaar vluchten duizenden kinderen over de Himalaya om aan de Chinese onderdrukking te ontvluchten. Hun doel is de dalai lama te zien en een toekomst in India of het Westen op te bouwen waar ze ruimte hebben om te leven. De kinderen zijn vaak niet ouder dan 5, 6 of 8 jaar, en nauwelijks opgewassen tegen de vlucht over sneeuw en ijs langs de toppen van de Himalaya. Maria Blumencron, een jonge vrouw die actrice van beroep is, filmde zo'n vlucht.
Het is de geschiedenis van Little Pema, Chime, Dolker en nog drie kinderen die over een 6000 meter hoge pas moeten vluchten met Chinese militairen altijd in hun spoor. Deze keer ging het goed, maar een plotseling opstekende blizzard had zeer snel een einde kunnen maken aan de jonge levens van de vluchtelingen.......

 102(8)

Uit gelezen

 20024 jan 2004   cado 90-6963-599-2

Mantra's & Moedra's.

Meditatie met hand en stem voor innerlijke rust en vrede. (Lilian Too)    www.altamira-becht.nl

Bestseller-auteur Lillian Too heeft in dit fascinerende en toegankelijke boek een groot aantal mantra’s en moedra’s bijeengebracht. Mantra’s en moedra’s is bovendien smaakvol geïllustreerd. 
Boeddhisten reciteren mantra’s (gebeden) of passen moedra’s (handgebaren) toe om de aandacht te richten. Lichaam, spraak en geest worden ingezet om veranderingen in zichzelf tot stand te brengen en uiteindelijk tot een verlicht wezen (boeddha) uit te groeien. Mantra’s worden steeds herhaald, aangezien transformatie van de geest veel tijd vergt. Ze roepen een bijzonder soort concentratie op: krachtig en niet versnipperd.

 103(8)

Uit gelezen

 2004 15 feb 2004   €9.95 90-5764-473-8

Het Tibetaanse boek van Leven en dood.

(John Peacock) www.librero.nl

Lees hoe het Tibetaanse boeddhisme de belangrijkste vragen van het leven beantwoordt: hoe met lijden om te gaan en hoe uit de oneindige cyclus van leven en wedergeboorte te ontsnappen.

 104(8)

Uit gelezen

 200320 feb 2004 cado 90-5911-456-6

Pantau in India. Een jonge succesvolle nederlands vrouw - een reis naar India - een nieuw leven bij Tibetaanse ballingen (Véronique Renard) Aspekt here  en www.pantau.org  & www.veroniquerenard.com

Pantau in India is het fascinerende verhaal van een Nederlandse vrouw die uit onvrede over haar leven naar India vertrekt en daar stuit op de Tibetaanse gerneenschap in ballingschap. Zodra Veronique Renard oog in oog heeft gestaan met de Dalai Lama besef zij dat haar toekomst het Tibetaanse volk toebehoort...

Aantal indrukwekkend teksten
blz 153"U bent in uw vorige leven een Tibetaanse man geweest. U bent vermoord"
blz 167"ik wil alleen je chakras openen, zodat kosmische energieën beter kunnen stromen"
blz 168"Als je er open voor staat zul je veel leren"
blz 177"Je creëert je eigen toekomst door het simpelweg eerst te bedenken"
blz 178"We bestuderen samen de Kanyur, dat zijn de honderdacht volumes die het Tibetaans Boeddhisme vormen"
blz 2005"Tibetanen noemen hun  eigen land geen Tibet, Veer-la. Tibet komt van het Arabische woord Thobat. Thibet is de naam waaronder mijn land in het Westen bekend is geworden" Wij noemen ons land... Peu
blz 235 I'm a survivor. I'm not going to give up. I'm not going to stop, I 'm going to work harder. I'm a survivor, I'm going to make it, I will survice. After all of the darkness and sadness, soon comes hapiness. If I surrond myself with positive things. I'll gain prosperity. 'Heb jij dat zelf geschreven?"
blz 237"Hier in Dharamsala mag je nog gewoon vreemde kinderen knuffelen en snoepjes geven zonder dat je direct wordt gearresteerd"
blz 246"Rio heeft ongetwijfeld een ziel die een tijdje in Tibet heeft gewoond, net als jij, dat is duidelijk. Hier komt vaak voor dat zielen die een connectie hadden in hun vorige lichamen elkaar weer in een volgend leven terugvinden met hulp van goden.."

 105(8)

Uit gelezen

 200321 feb 2004   €16.50 90-805-823-5-2

Het boeddhistische boek van wijsheid en liefde. Karmapa Thaye Dorje (verzameld en opgeschreven door Gilles van Grasdorff) www.uitgeverij-milarepa.nl

Trinley thaye Dorje is de zeventiende incarnatie van de karmapa, de eerste bewust wedergeboren Lama van Tibet. Hij werd in 1994 in New Delhi ingehuldigd en heeft inmiddels duizenden leerlingen over de gehele werld. In dit door hem ge autoriseerde, byzondere boek reikt hij ons de principes van het boeddhisme aan, aangepast aan ons moderne, dagelijks leven. Karmapa legt uit wat zijn beginselen zijn voor welzijn; daarbij geeft hij trots, macht en rijkdom hun juiste plaats en wijst ons op vele positieve  handelingen die we kunnen verrichten. Het gaat in het Vajrayana boeddhisme (de Diamantweg)  niet om ascese maa rom volkomenheid. Het gaat om methoden die ons tegen stress beschermen, die ons nader brengen tot anderen en die ons openen voor spirituele begeleiding. Karmapa geeft adviezen over liefde, medegevoel, meditatietechnieken en over het kiezen van een waardevolle ontwikkelingsweg. Ook passeren thema's als familie, jeugd, gweld, vrije tijd en milieu de revue. we ontdekken de samenhang tussen het materiële en het ijdloze, beginnen ons te bevrijden van de nagst voor de dood en ontwikkelen het verlangen naar een beter leven omdat we nu weten dat het bestaat.

 106(8)

Uit gelezen

 20014 apr 2004   €9,95 90 5831 069 8

Mijn weg leidt naar TIBET. De blinde kinderen van Lhasa (Sabriye Tenberken)

'Misschien is de werled voor mij wel mooier omdat ik er mijn fantasie op kan loslaten'  In Tibet leven ze aan de rand van de samenleving: blinde kinderen. Sinds de toen 26 jarige Sabriye Tenberken in hun dorpen is geweest, hebben zij een toekomst.

Kelang Meto 'Geluks-bloem, zoals ze door de kinderen liefkozend wordt genoemd, richte de eerste blindenschool in Tibet op. Zij weet hoe belangrijk het is om steun en een opleiding te krijgen -ze is zelf blind....

 

 107(8)

Uit gelezen

 1998 -   € 90-72662-71-7

Te gast in Tibet (Chris Korsten)

Het land van Po, zoals de Tibetanen hun land noemen, was lange tijd ontoegankelijk. Slechts een enkele avonturier slaagde er in om dit mystieke land te bereiken. De chinese ival in 1949 maakte abrupt einde aan Tibets onafhankelijkheid. Sinds de bezetting hebben de Chinezen er alles aan gedaan om het Tibetaanse volk hun wil op te leggen. Bovendien verdeelden zij Tibet in verschillende provicies. De huidige Tibtaanse Autonome Regio vormt slechts de helft van her oorspronkelijke Tibet. Pa s in de loop van de jaren tachtig krijgen buitenlanders op beperkte schaal toestemming om Xizang, zoals de Chinezen het hudige Tibet noemen te bezoeken. Hoewel het reizen op het Dak van de Wereld de nodige fysieke inspanning vergt., vormt een bezoek aan de 'westerlijke Schatkamer' voor menig reziger een onbetwist hoogtepunt.

 108(8)

Uit gelezen

 -5 apr 2004   €10,25 0-8120-6504-2

Tintin's travel diaries TIBET (Barrons's)

1.Why is Tibet called the "roof of the world?" 2.Who conquered mount everest? 3.Which great rivers have their sources in Tibet? 4.Which animals are found in tibet? 5.What is the abominable snowman? 6.What is a yak? 7. Are all tibetans nomads? 8.Do all tibetans live in tibet? 9.What is trekking? 10.What is tsampa? 11.How do tibetans treat illnesses? 12.What language do tibetans speak? 13.What are tibetan marriage customs? 14.To what gods do tibetans pray? 15.Is there a tibetan form of buddhism? 16.What are the great tibetan festivals? 17.What role does music play in Tibet? 18.What do tibetan childern fear? 19.Are there cemeteries in Tibet? 20.What is a Mandala? 21.What is the kata? 22.What is a tibetan buddhist monastery? 23.Where is the Potala? 24.Why were foreigners barred from lhasa? 25.How is the Dalai Lama chosen? 26. Who rules Tibet today? 27.What natural resources are found in Tibet?

28.Who are the kham-pa? 29.Why are tibetans in revolt against china? 30.Where is the Dalai Lama?

 109(8)

Uitgelezen

 19995 apr 2004   €9.95 90 229 8371 4

In het Voetspoor van de Meester (George Crane)

Een jonge schrijver en een oude monnik reizen samen naar het hart van Mongolië op zoek naar een lang verloren wereld
Op een mooie herfstdag ontmoet de auteur zijn nieuwe buurman, de oude boeddhistische monnik Tsung Tsai. Al snel raakt hij bevriend en gedurende de winter vertelt de excentrieke grijsaard hem over zijn bewogen leven. Zijn verhaal begint in 1959 wanneer hij als jonge monnik weet te ontsnappen aan de legertroepen van Mao die de kloosters in Mongolië met de grond gelijkmaken. Maandenlang zwerft Tsung Tsai door het door hongersnood gekwelde en voor hem levensgevaarlijke China. Wat hem drijft is zijn missie: hij moet de leer van zijn meester Shiuh Deng, die te oud was om te vluchten, in veiligheid brengen. En dan, vijfendertig jaar later, besluiten George Crane en Tsung Tsai samen terug te reizen naar Binnen-Mongolië om het gebeente van de oude meester eindelijk met de gepaste ceremoniën te cremeren.....

 -

 -5 apr 2004   €4,- -

Mousepad

 110(8)

Uit gelezen

200424 apr 2004   €17.90

90 5466 764 8

Vrouwen in Boeddha's bergen (Myra de Rooy)

Myra de Rooy bezocht vanaf 1986 vele malen deze mystieke wereld, waar gebedsvlaggen op bergpassen en huizen wapperen om gebeden en dromen mee naar de hemel te voeren. Ze beklimt bergen, zoals tijdens de eerste Nederlandse Vrouwenexpeditie, en bezoekt lopend, liftend met pelgrimstrucks of in gammele bussen, afgelegen gebieden. In kloosters en bij mensen thuis deelt ze het dagelijkse leven en drinkt eindeloos veel boterthee.
Maar bovenal spreekt Myra de Rooy met een groot aantal vrouwen over hun leven. Tijdens deze bijzondere ontmoetingen hoort zij vaak ongelooflijke geschiedenissen. Zoals van Dolkar, die in een grot woonde en de verschrikkingen van de Chinese inval meemaakte. En van de geëmancipeerde Tsering Palmo, die arts is en baanbrekend werk verricht voor de nonnen in Ladakh.

 111(8)

Uit gelezen

200025 apr 2004   €7.05

90 389 0780 X

Tibetaanse sprookjes (Elmar)

De rijke Tibetaanse sprookjeswereld kent twee zeer verschillende voedingsbodems. Enerzijds de autochtone, sjamanistische natuurreligie met haar talrijke geesten en demonen: anderzijds het uit Indië gekomen tantristisch boeddisme. Deze beide religies kwamen op het dak van de wereld tot een uiterst boeiende synthese.
Het gegeven dat de Verlichte meerdere malen als dier werd herboren alvorens hij als Boeddha werd geïncarneerd, leidde tot het ontstaan van dierensprookjes met een uitzonderlijke dimensie. Daarom staat het dierensprookje centraal in deze bundel. Daarnaast zijn ook mythen, sagen en legenden opgenomen uit de voor-boeddhistische tijd waarin het tijdeloze zoeken van de mens naar rechtvaardigheid, liefde en geluk een vaak schokkende neerslag gevonden heeft.

 112(8)

Uit gelezen

200322 mei 2004   €12.50 90.5670.094.4

Tenzins hert. Een Tibetaanse vertelling. Tekst: Barbara Soros, Illustraties: Danuta Mayer

Tenzin wordt geboren onder het licht van een komeet die door de hemel reist. Hij groeit op met wijsheid van vele generaties, liefdevol en vriendelijk voor alle levende wezens, dieren en mensen. Als hij op een dag in de bergen een gewond muskushert aantreft, voelt hij de pijn van het dier alsof het zijn eigen pijn is. Hij draagt het hert naar zijn huis om te proberen het te genezen. Hij noemt het hert Jampa: Liefdevolle Vriendelijkheid. Die nacht heeft Tenzin een droom waarin hem geopenbaard wordt hoe hij zijn hertenvriendin kan genezen. Langzaamaan herstelt Jampa en dan komt het moment dat Tenzin een van de belangrijkste levenslessen moet leren: hoe je liefdevol moet loslaten wat je dierbaar is. Babara Soros vertelling is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid van het Tibetaanse volk en nodigt uit tot luisteren naar onze intuïtie en een verlies moeidig onder ogen te zien. De schilderachtige illustraties van Danuta Mayers weerspiegelen de majastueuze schoonheid van Tibet, waarin het ontroerend verhaal van tenzin en Jampa zich ten volle kan ontplooien.

 113(8)

Uit gelezen

199422 mei 2004   €14,- 90.6350.067.x

De vlucht van de Garoeda. (Shabkar Lama)

Een beroemde meditatie tekst uit de meest

esoterische traditie van het Tibetaanse boedhisme. ingeleid en vertaald door Keith Dowman.

Deze beroemde meditatie-tekst werd geschreven door de zwervende yogi Shabkar Lama. Hij schreef deze tekst tijdens een drie jaar durende retraite op een eiland in het Kokonormeer in Tibet. In poëtische en magische taal laat hij zien hoe emoties en gedachten in ons opkomen en ons leven voortdurend bepalen. Maar de geest zelf blijft een kwaliteit houden van openheid en helderheid, een staat van volmaaktheid. Dit schitterende boek roept bij de lezer een meditatieve staat van helderheid op, waardoor alle ervaringen geleidelijk transparanter worden.

 114(8)

Uit gelezen

19994 jul 2004   €6,- 90.274.6780.3. NUGI.331

Doden Mantra (Eliot Pattison) Literaire thriller over Tibet

Tibet. Boeddhistische monniken zwoegen in werkkampen onder de Chinese bezetting. In kamp 404 zit Shan, een bij de Partij in ongenade gevallen inspecteur uit Beijing. Wanneer de dwangarbeiders een lijk zonder hoofd vinden wordt shan gedwongen de moord te onderzoeken. Kunnen de bejaarde monniken uit de werkkampen de daders zijn? Of is het de angstjagende demonen, die gezien is op de berg vlak voor de moordt? Er volgt een fasinerende zoektocht door het geheimzinnige Tibet, die vragen oproept over de diepe kloof tussen oost en west en tussen een leven gericht op macht en bezit, en een leven gericht op verlichting. Een samenspel van actie. Tibetaanse levenswijsheid. Boeddhisme en een diep inzicht in menselijk lijden vormt uiteindelijk de sleutel tot een verrassende ontknoping.

 115(8)

Uit gelezen

199912 jul 2004   €1,50 90.450.0245.0

Voorbij hemel en aarde (Jamie Zeppa)

Een reis naar Bhutan.

Bhutan is een klein boeddhistisch koninkrijk in de oostelijke Himalaya dat eeuwenlang van de buitenwereld afgesloten is geweest. De bevolking is grotendeels van Tibetaanse oorsprong en de taal is verwant aan het klassiek Tibetaans. Het land is bergachtig en zeker zo mysterius als Tibet. Tot voor kort was werkelijk niets over Bhutan bekend. Jamie Zeppa arriveerde een aantal jaren geleden op het vliegveld van de hoofdstad Paro om als vrijwilligster te gaan werken. Ze was gewapend met niet meer kennis dan men in een paar dagen bibliotheek kan opdoen. Inmiddels is zij met een Bhutaan getrouwd en heeft zij meer dan enige westerlinge de mogelijkheid zich te verdiepen in het land en zijn zeden en gewoonten. Buitengewoon levendig doet zij in Voorbij hemel en aarde verslag van haar ervaringen, waardoor ook de lezer voor het eerst een kans krijgt binnen te dringen in dit hooggelegen koninkrijk.

 116(8)

Uit gelezen

20041 oct 2004   €18,95 90.225.3921.0

Voor Tibet met Liefs.

De wereld verbeteren voor beginners (Isabel Losada)

Extra info click here  and visit Isabel Losada own webpage and the Act for Tibet wegpage

'Soms moet je gewoon iets doen. Soms is er iets dat zo onrechtvaardig is dat je denkt: 'Dit kan niet'; en deze keer doe je niet gewoon de televisie uit en ga je weer je eigen gang, deze keer ga je echt iets doen.' In Voor Tibet, met liefs laat Isabel Losada zien dat het echt mogelijk is om de wereld in je eentje te veranderen. Ze gaat naar demonstraties, wordt verliefd op een Tibetaanse monnik, zet grote internationale ondernemingen voor schut, begint een bedrijf, irriteert de Chinese ambassadeur, wordt over de hele wereld voorpaginanieuws en overtreedt de wet. En dan ontmoet ze zelfs de Dalai Lama. Warm en grappig, ontroerend en levenslustig. In Voor Tibet, met liefs bewijst Isabel Losada dat een betere wereld inderdaad bij jezelf begint

 117(8)

Uit gelezen

20026 oct 2004  €7,95 90.245.4511.0

Op zoek naar de Panchen Lama  (Isabel Hilton)

"Een heel bijzonder verhaal, met grote kennis en heel mooi verteld'

In 1989 overleed de Tiende Panchen Lama, na de Dalai Lama de belangrijkste religieuze leider van Tibet. Na zijn dood ging een commissie in opdracht van de Dalai Lama, geheel volgens de Tibetaanse traditie op zoek naar zijn reïncarnatie. China mengde zich in deze kwestie door zelf op zoek te gaan naar een nieuwe Panchen Lama. Inmiddels heeft zowel de Dalai Lama als China een nieuwe Panchen Lama aangewezen. De door de Chinezen aangewezen Panchen Lama is officieel geïnstalleerd, de door de Tibetanen aangewezen Panchen Lama is in 1995 op 6-jarige leeftijd samen met zijn ouders gearresteerd. Sindsdien is nooit meer wat van hem vernomen.....
 

118(8)

Uit gelezen

199818 oct 2004 €12,50 90.225.2936.3

De ontwakende Boeddha. De acht stappen naar verlichting (Lama Surya Das)

Tibetaanse wijsheid voor de westerse mens.

Lama Surya Das brengt de essentie van het boeddhisme binnen handbereik van de moderne westerse mens. Hij slaat een brug tussen Oost en West, en tussen heden en verleden, want voor het eerst wordt hier de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid toepasbaar gemaakt in het hedendaagse westerse leven.
De pers: 'Dit is een geweldige nieuwe weergave van de kern van het boeddhisme. Lama Surya Das integreert de essentie van de Tibetaanse leer op toegankelijke wijze in onze westerse cultuur.'

 119(8)

Uit gelezen

196407 nov 2004 €9,08

geen

Profiel van een Incarnatie

Het leven en de conflicten van Tibetaanse geestelijk in Tibet en Europa (F.Sierksma)

 120(8)

Uit gelezen

200214 nov 2004 €13.50 90-5495-141-9

Lhasa Heilige Plaatsen (Anita Ganeri)

De heilige stad Lhasa gaat over de hoofdstad van Tibet, een belangrijk boeddhistisch centrum en een van de meest fascinerende en mysterieuze plaatsen op aarde. Het is eeuwenlang de woonplaats geweest van de Dalai Lama, Tibets geestelijk en wereldlijk leider. Na de Chinese inval in Tibet vluchtte hij naar India. Maar voor de Dalai Lama en zijn volgelingen is Lhasa nog steeds het symbool van hun geloof en van hun culturele identiteit. Het boek voert de lezer niet alleen naar Lhasa, maar ook naar plekken in India en Nepal die een belangrijke rol gespeeld hebben bij het ontstaan en de verbreiding van het boeddhisme. Er wordt aandacht besteed aan de leer van Boeddha, aan de heilige boeddhistische teksten en aan boeddhistische gebouwen. Er wordt iets verteld over de manier waarop boeddhisten hun geloof belijden, over het kloosterleven en over boeddhistische feesten en plechtigheden.

 121(4)

Nog Lezen

200124 dec 2004 €68 1-57062-867-X

Lhasa Atlas

"This excellent, outstanding study is without precedent. It will be the mother lode for specialists and all readers interested in traditional Tibetan architecture or Lhasa for years to come." –D.K. Dohanian, Choice: Current Reviews for Academic Libraries
"This detailed survey documents 336 traditional buildings in historic Old Lhasa constructed before 1950, when the isolated "Place of the Gods" had a population of only 30,000. Based upon seven years of research and collaboration with local authorities, the book teems with photographs, maps, floor and site plans, elevations, and a history of Tibet's celebrated ancient capital. While the Potala Palace Complex, seat of the Dalai Lamas (now a museum), and the Jokhang temple, Tibetan Buddhism's most sacred structure, receive considerable.....

122(4)

Nog Lezen

19642 jan 2005  €4,-

0552084085

6e Living with the Lama (Dr. T. Lobsang Rampa)

123(4)

Nog Lezen

20042 jan 2005 €4,-

geen

TIBET - HET DAK VAN DE WERELD -(Tibet Support Groep Nederland)

 124(8)

Uit gelezen

20016 mrt 2005 €11,50 90-71886-20-4

Zinvol Sterven (Tiny de Jong)

In dit boekje wordt een vergelijking gemaakt tussen stervensbegeleiding  in Tibet, in de moderne westerse cultuur en begeleiding door hedendaagse  boeddhisten in het Westen. Er wordt beschreven in hoeverre de stervensbegeleiding, zoals die traditioneel in Tibet plaatsvond, wordt aangepast aan de westerse cultuur.

125(8)

Uit gelezen

20036 mrt 2005 €15,- 90-225-3850-8

Het Licht van afscheid "Hoop vinden in Leven en Sterven" (Christine Longaker)

Het licht van afscheid is hét essentiële boek over hoe we de dood kunnen begrijpen en hoe we ons er tijdens ons leven op kunnen voorbereiden. Christine Longaker combineert haar eigen levensgeschiedenis en haar jarenlange ervaring met Hospice-werk met de eeuwenoude tradities en universele spirituele principes van het Tibetaans boeddhisme. Met haar unieke uitgangspunt 'Vier taken van leven en sterven' schenkt de auteur de westerse wereld een bijzonder waardevolle en verhelderend perspectief op de dood en hoe we een zinvol leven kunnen leiden voordat we sterven.

126

(8) Uit gelezen

200511 jun 2005 €24.50,- 90 450 0108 x

 Naar Tibet (Patrick French)

Tibet wordt al eeuwenlang door het Westen gezien als het romantische, mystieke en rustige bergstaatje waar lama's en nomadische herders in vrede leven en heiligdommen met gouden daken het landschap bepalen. Niets is echter wat het lijkt.
French ontrafelt in dit boek de mythe en laat het ware Tibet zien: een land met een lang oorlogsverleden en een complexe relatie met China. In zijn zoektocht naar de waarheid ontmoet French slachtoffers van Mao's culturele revolutie en jonge nonnen die hun strijd tegen de communistische overheersing voortzetten.
Verder probeert hij antwoord te krijgen op vragen als: hoe kun je een minister begoochelen met een kootje van een jak, wat is de beste manier om 's nachts een verlaten woestijn te doorkruisen en waarom veranderde de Dalai Lama zich in 'een onbekende donkerbruine vogel, groter dan een normale raaf'.

127(4) Nog Lezen

 

200425 jun 2005 €38,- 90 74815 96 0

(Mijn boek heeft de zelfde foto, alleen zijn de beide teksten omgedraaid)

Het vrouwelijk principe in het tibetaans boeddhisme (Judith Simmer-Brown)

In het Tibetaans boeddhisme wordt het vrouwelijke bovenal gesymboliseerd door de dakini of "hemeldanseres", een semi-toornige geestvrouw die zich manifesteert in visioenen, dromen en meditatie-ervaringen. Onder invloed van de psychologie van Jung en de feministische godinnentheologie kwam men in westers-wetenschapelijke commentaren tot een geheel eigen analyse van het Tibetaans boeddhisme. Daarin werd de dakini opgevat als de psychologische 'schaduw' van het individu, als vrouwelijke verlosser, of als een geobjectiveerd fantasiebeeld vanuit patriarchale belevingswereld.......

128 (8) Uitgelezen2005 17 sep 2005 €14,95 -

Tibetaans Boeddhistische ALTAREN (David A. Carter)

Een pop-up altaarboek om mee te mediteren

129(4)

Nog Lezen

 2005  22 oct 2005 €3,50 81-7436-190-1

 

The Dalai Lamas (Pocket art series)

 130(8)

Uit gelezen

 

 2005  22 oct 2005 €3,50 90 215 3503 3

 

De toekomst van het boeddhisme (Sogyal Rinpoche)

Zijn visie over Boeddhisme en de toekomst van Boeddhisme.

De bekende Tibetaans boeddhistische leraar (auteur van ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’*) geeft in deze bundel, die een tweetal lezingen en een tweetal eerder verschenen artikelen bevat, zijn visie op de toekomst van het boeddhisme en op de kern van de Tibetaanse geneeskunde, waarbij nadrukkelijk naar voren komt hoe belangrijk de training van de geest is. Het omgaan met twijfel en het doorzien van waarnemings- en interpretatiefouten ten aanzien van de Werkelijkheid kan worden gerealiseerd door toegewijd te oefenen in meditatie en studie van Boeddha’s leringen, waarbij het belang wordt aangegeven van authenticiteit van onderricht. Door de heldere taal en de in de teksten vervatte praktisch toepasbare adviezen, aangepast aan de beleving van westerse mensen, is het een boeiend boekje voor mensen die zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling van het boeddhisme in onze samenleving en hun eigen invloedsmogelijkheden hierbij. Bevat inhoudsopgave, notenapparaat en informatie over de auteur. Op de oranje omslag, een lichtgroen kader met daarin de titel in letters

131(4) Nog Lezen

 2005  20 nov 2005 €15,- 90 254 2802 9

Destructieve Emoties - een dialoog met de Dalai Lama (Daniel Goleman)

Een dialoog met de Dalai Lama. Het boeddhisme definieert drie destructieve emoties: begeerte, woede en zelfbedrog, en heeft daarover in haar lange traditie veel wijsheid verworven. Maar mystieke wijsheid is voor velen niet toegankelijk, en daarom zoekt de Dalai Lama voortdurend naar wegen om de inzichten van het boeddhisme te verbinden met die moderne wetenschap. Daartoe nodigde hij vooraanstaande wetenschappers uit om een week lang met hem en met elkaar te spreken over destrucieve emoties in onszelf en in de maatschappij. Waar komen zulke destructieve emoties vandaan? Zitten ze in onszelf of in de maatschappij? Hoe herkennen wij ze? Zijn ze te overwinnen? Wat is de rol van opvoeders daarbij? Is er een antwoord op het probleem van zinloos geweld? Is een geweldlozer wereld wel mogelijk? Hoe kan destructieve emotie getransformeerd worden tot een positieve kracht?
Daniel Goleman is psycholoog en de auteur van EMOTIONELE INTELLIGENTIE, EMOTIONELE INTELLIGENTIE IN DE PRAKTIJK en HET NIEUWE LEIDERSCHAP. Zijn boeken worden over de hele wereld vertaald.

132(4) Nog Lezen

 1950  4 dec 2005 €8,- - Geheim Tibet (Fosco Maraini)

133(4) Nog Lezen

 1998  4 dec 2005 verjaardag! €16,50 90-303-2730-8 Naar Tibet met Kuifje (Michel Serres)

De kostbaarste van alle zeldzaamheden

... In het land der zeldzaamheden, in de meest onwaarschijnlijke omstandigheden, op de hoogste toppen van de wereld zal u een bedreigde soort aantreffen, die weldra dreigt te verdwijnen, en waarover uw eigen oordeel zal veranderen: de menselijke soort...

134(8) Uit gelezen

 1996 28 dec 2005 10,- 90-71886-08-5

Een Lamp voor het Pad naar de Verlichting

(Atisha & Tsenshap Serkong Rinpchee)

 

Dit is de beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Hij bevat in een paar bladzijden de essentie van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting.
Atisha heeft dit boek geschreven om het boeddhisme uitleggen in een vorm die aansloot bij de feitelijke behoeften van het Tibetaanse volk

135(4) Nog Lezen

 2003 21 jan 2006 3,99 90-225-3430-8

Over de Dood (Dalai Lama met Jeffrey Hopkins)

Iedereen sterft maar niemand is dood luidt een Tibetaans gezegde.
Juist dit snijpunt tussen het vergankelijke en het permanente - de essentie in de stroom van leven en dood - vormt het uitgangspunt van dit indrukwekkende boek. Zijne Heiligheid de Dalai Lama toont ons hoe wij onze houding kunnen bijstellen en deugdzame gedachten kunnen aannemen om ons op de dood voor te bereiden, ongeacht of het ons eigen sterven betreft of dat van iemand die ons dierbaar is. Op levendige en boeiende wijze onthult hij de bewustzijnsniveaus die we doormaken in de fasen van sterven, alsook wanneer we slapen, dromen en tijdens een orgasme.

 

136(8) Uit gelezen

 1907 9 apr 2006 6,- -

Het Boeddhisme. Overzicht van Leer en geschiedenis (L Simons) Wereld Bibliotheek

137(4) Nog Lezen

 2006 15 apr 2006 9,- 90-461-2109-7

De ontwakende Boeddha (Lama Surya Das) Tibetaanse wijsheid voor de westerse mens (LET OP, is opnieuw uitgegevens, ik stond in de winkel en ik dacht die heb ik toch al 'rood met zwart' zie mijn nr 118!!

De ontwakende Boeddha. De acht stappen naar verlichting (Lama Surya Das)

Tibetaanse wijsheid voor de westerse mens.

Lama Surya Das brengt de essentie van het boeddhisme binnen handbereik van de moderne westerse mens. Hij slaat een brug tussen Oost en West, en tussen heden en verleden, want voor het eerst wordt hier de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid toepasbaar gemaakt in het hedendaagse westerse leven.
De pers: 'Dit is een geweldige nieuwe weergave van de kern van het boeddhisme. Lama Surya Das integreert de essentie van de Tibetaanse leer op toegankelijke wijze in onze westerse cultuur.'

138(4) Nog Lezen

 1992 04 jun 2006 19,95,- 0-7649-1761-7

Tibetan Medicine Cards (Illustrations and Text from the Blue Beryl treatise of sangye Gyamtso (1653 - 1705))

 139(8)

Uit gelezen

 

 2002 24 jun 2006 15,90 90-77247-12-2

De Aarde op weg naar de vijfde dimensie 2012 (Ute Kretzschmar) Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi (Kuthumi zie ook DVD Staya Erusa Djwal Kuhl)

140(8)

Uit gelezen

 

 2003 9 jul 2006 15,90 90-77247-36-x

De ziel in de meesterjaren 2012 (Ute Kretzschmar) Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi (Kuthumi zie ook DVD Staya Erusa Djwal Kuhl)

141(4) Nog Lezen

 2002 18 jul 2006 26,44 1-57062-963-3

Tibetan Astrology, by Philippe Cornu
Astrology is one of the traditional arts and sciences of Tibet, where it is known as "the science of calculation," used by monks and lamas in the study of the rhythms and cycles of time, for divination, for choosing auspicious times for rituals and life-cycle events such as marriages and funerals, and as an adjunct to the practice of traditional medicine.
This comprehensive introduction to the topic includes:
o Historical roots and influences from China and India as well as the Buddhist Kalachakra teachings and the ancient Religion of Tibet
o The two main branches of Tibetan astrology: Nagtsi or "black astrology" based on the Chinese system and Kartsi or "white astrology" derived from Indian astrology
o The twelve- and sixty-year cycles and the twelve animals and five elements associated with them
o The mewa, or magical squares, which are numerological factors used to calculate the auspiciousness of days or years
o The parkha, or eight trigrams of the I Ching, representing the elements, directions, seasons, and fundamental universal forces
o How to analyze the character of hours, days, months, and years, so as to determine auspicious times for various activities
o How to cast and interpret a Tibetan horoscope
Also included are numerous diagrams and charts that are indispensable to the practice of Tibetan astrology, including tables for converting Western dates to dates on the Tibetan calendar.

142(4) Nog Lezen

 2005 2 dec 2006 15,99 90-5947-115-6

boeddhistische kloosters in de himalaya (M.N. Rajesh Thomas L Kelly)

143(4) Nog Lezen

 1977 11 mar 07 9,- 90-5947-115-6

Monnikenwerk (Tibetaanse rolschilderingen uit eigen bezit (Museum voor het Onderwijs) DenHaag

144(4) Nog Lezen

 1997 9 jun 2007 18,50 90-70163-28-4

"OM" Het geheim van de Ahbor Vallei (Talbot Mundy) "OM" -Het geheim van de Ahbor Vallei, een in 1924 uitgegeven werk van de bekende Engelse schrijver Talbot Mundy, is niet alleen te lezen als een spannende avonturenroman waarin mensen en landschap op schilderachtige wijze zijn verbeeld, doch bevat tevens vele boeiende uiteenzettingen van de aloude Esoterische Wijsbegeerte. Deze wordt op heldere en soms zelfs humoristische wijze verklaard door de raadselachtige Tibetaanse Lama Tsiang Samdup, ter aansporing van de hoofdpersoon Cottsworld Ommony. Het is deze aan de Indiase cultuur verknocht geraakte Engelsman, die zich ten doel heeft gesteld om de mysterien rond de Lama en diens voorbeeldige chela San-fun-ho te ontsluieren. Ommony staat model voor de zoekende mens, die er vurig naar verlangt zin te geven aan zijn bestaan. De Lama helpt hem daarbij door middel van zijn gezegden welke van een diepe wijsheid en groot inzicht getuigen, en met zijn aansporingen om de verheven 'Weg van het Midden' te ontdekken."
 

145(4) Nog Lezen

 1973 2 nov 2007 2,50 90-229-3304-0

Sprookjes uit Tibet

146(4) Nog Lezen

 1989 26 nov 2010 €3,50 90 343 2149 5

De blanke Lama 1 - De Openbaring Jodorowsky & Georges Bess

147(4) Nog Lezen

 1989   € ?  

De blanke Lama 2- Het tweede gezicht  Jodorowsky & Georges Bess

148(4) Nog Lezen

 1990   € ?  

De blanke Lama 3 - De Drie Oren Jodorowsky & Georges Bess

149(4) Nog Lezen

 1993 26 nov 2010 €3,50 90 343 2416 8

De blanke Lama 4 - De Vierde Stem Jodorowsky & Georges Bess

150(4) Nog Lezen

 1993   € ?  

De blanke Lama 5 - De Open den Gesloten Hand Jodorowsky & Georges Bess

151(4) Nog Lezen

 1994 26 nov 2010 €3,50 90 343 2500 8

De blanke Lama 6 - Driehoeken van Water en Vuur Jodorowsky & Georges Bess

152(4) Nog Lezen

 1977 2 dec 2006 15,99 90-5947-115-6  

 

 

(1) = Niet uitgelezen (4) = Nog lezen (7) = Nog aan het lezen
(2) = Moeilijk te lezen (5) = erg veel oefeningen waar veel tijd voor nodig is. (8) = Uitgelezen
(3) = Na slag   (6) = Een zeer praktisch boek met 5 oefeningen die ik probeer elke dag te doen!  

Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje.

Rene Gieltjes

Free Web Hosting