Passages uit Het Derde Oog

HfstblzDelen text
355Grote vloed
459Chakpori
461Boven gekeerde palmen van mijn handen
467Stak voorzichtig een vinger onderin zijn nek...... Deze byzondere áanraking'wordt dikwijls gebruikt om de ziel van het lichaam los te maken voor een astrale reis of enig ander doel
469Het is pijnlijk tot helderziendheid te worden gebracht en het zwerven door de astrale gebieden vergt zenuwen die tegen alles betsnad zijn, en een ijzeren wilskracht.
469Tam-chö
470Yza-mig-dmar Lah-lu andere naam voor Dinsdag Lobsang Rampa
473Lama Mingyar Dondup
473de 112 delen van Kangyar
474Chakpori betekent dan ook 'Berg van Ijzer'
474'Wees zelf een voorbeeld, doe alleen het goed en berokken geen kwaad aan anderen; dit is de essentie van de leer van Boeddha. Onze eerwaarde Cham-pa la
474Lezen en schrijven openen de poort tot alle bekwaamheden
576Kangyar
576Vervul uw religieuze plichten en studeer
576Houd ouderen in ere en hen die van hoge geboorte zijn.
580We zullen een kleine operatie aan je hoofd moeten verrichten om je helderziendheid te verschaffen en daarna zullen we langs hypnotische weg je studie versnellen. We zullen heel ver komen in de metafysica en in de geneeskunde ook.
696een methode van geheugen training ontwikkeld. We stelden ons voor dat we ons in een kamer bevonden, waar rijen van duizenden en duizenden laden tegen de murr stonden opgesteld. Elke lade droeg een duidelijk beschreven etiket dat we met gemak op een afstand konden lezen. Elk feit dat ons werd medegedeeld, moest op de juiste plek worden ondergebracht; we kregen dan opdracht ons voor te stellen dat we de juiste lade uitzochten, ernaartoe gingen en het feit od de regel opborgen. We moesten ons dit levendig indenken, we moesten het 'feit'zien en de plaats van de 'lade'. Met enige oefening was het verbazend gemakkelijk uit te voeren. Wanneer we onze kennis nodig hebben, gingen we in verbeelding de kamer binnen, opende de juiste lade en haalden dan het feit te voorschijn en alle feiten die ermee samenhingen.
7102Hij zette de boor tegen het midden van mijn voorhoofd en draaide aan het vandvat
7103Het was een vreemde ervaring voor me om te zien hoe deze mannen werden omringd door een stralend gouden licht. Later zou ik begrijpen dat zij gouden aura's hadden omdat ze zuivere levens leidden.
7104 Het kristal dient alleen om er het derde oog op te richten
8119kunnen door de lucht zweven
8119Alleen volkomen geschikte mensen krijgen de kans ze te verwerven. Deze krachten zijn bepaald geen tovenarij, doch uitsluitend het gevolg van de wetten der natuur
8120In Tibet zijn we ons ervan bewust dat gedachten energiegolven zijn. Alle stoffelijke dingen bestaan uit geconcenteerde energie. Door zorgvuldig gerichte gedachten en sterke concentratie kunnen voorwerpen door de kracht van de gedachten worden bewogen. Anders gerichter gedachten kunnen een telepathische uitwerking hebben, zodat iemand van een afstand kan worden bewogen tot een zekere handeling.
9131 Sera of de muur van de wilde rozen, zoals de eigenlijke naam ban het klooster luidt.
9131Elk klooster is een complete stad, met straten, schoolgebouwen, tempels en alle gebouwen die men in een stad verwacht aan te treffen.
9131judo in het Tibetaans sung-thru kyöm-pa tü de-po le-la-po en technische term amaree
10139Lamaïsme Het verschil met het boeddhisme ligt hierin, dat ons geloof getuigt van hoop en vertrouwen in de toekomst.
10140Ons gebed 'Om mani padme hum!' wordt dikwijls letterlijk vertaald als 'Heil het juweel in de lotus' de werkelijke betekenis luidt: 'Heil 's mesne onsterfelijke ziel!'
10142Alle mensen hebben aura's, gekleurde lichtgolven die worden uitgestraald door het lichaam
10146Levitatie is mogelijk en ik heb dit dikwijls zelf kunnen constateren, maar het vereist veel oefening. Heft heeft eigenlijk niet veel zin, zich aan de levitatie te wijden, omdat er een veel eenvoudiger mogelijkheid is. Astraal zweven is veel gemakkelijker en veiliger. De meeste lama's beheersen deze nuttige en genoeglijke kunst, die een ieder zich met enig geduld kan bijbrengen.
10147De meeste mensen kunnen het astrale reizen leren beheersen.
10148Er is veel oefening voor nodig en vooral in het begin, absolute eenzaamheid, zodat elke vrees voor onderbreking is uitgesloten. Werkelijk gevaar is er niet, maar er bestaat een risico van schokken en emotionele storingen wanneer door toeval of op een ongeschikt moment een onderbreking plaatsheeft.
11162Je bent veel te gespannen. Je kunt je nooit bekwamen in de rustige contemplatie als je je niet ontspant. Ik zal je wijzen hoe je te werk moet gaan. Hij beval me op de grond te gaan liggen, want al kan men zich ook ontspannen als men zit en zelfs als men staat, voor de beginneling is de liggende houding de beste. Stel je nu voor dat je in een afgrond bent gestort, zei hij. Verbeeld je dat je daar helemaal slap ligt, je ledematen gebogen zoals je bent neergevallen, je spieren ontspannen en je mond evengeopend, want dat is de enige manier om ook de wangspieren rust te geven. Ik bewoog me heen-en-werr tot ik de juiste houding had gevonden. 'Stel je nu voor dat je armen en benen worden bewoond door kleine mannetjes, die je dwingen te werken door aan je spieren te trekken. Beveel die mannetjes dat ze je voeten moeten verlaten, zodat er geen gevoel, geen beweging, geen spanning in overblijft. Laat je geest zich verdiepen in je voeten, tot je zeker weer dat er geen spieren meer worden gebruikt.
12178aromatica goede diensten bewees bij huidziekten, urinale klachten en cystitis
15221de uitgesterkte meren van Zilling Nor
16235In alle landen, overal ter aarde, weet men dat het astrale reizen mogelijk is, maar het besef wordt vaak verdrongen. Ibk ben in die kunst geoefend. Iedereen kan het leren. Zi is ook de telepathie een kunst waarin de mens zich kan oefenen
16236Zich ontzichtbaar maken, is ook mogelijk
16236Levitatie is ook mogelijk en wordt ook wel beoefend
17258De vrouwenfiguur was zeker drie meter lang en de langste van de mannen niet minder dan vierenhalve meter. Hun hoofden waren groot en hun schedel liep enigszins puntig toe. Ze hadden een smalle kaak en een kleine mond met dunne lippen. Hun neus was lang en smal, de ogen, die niet scheef stonden, lagen diep in hun kassen. Ze maakten de indruk te slapen.
17261Deze indrukken drongen zich aan mijn astrale brein op: talloze eeuwen geleden draaide de Aarde in tegenovergestelde richting en dichter bij de Zon. De dagen waren korter en warmer. Er ontstonden geweldige beschavingen en de mensen wisten meer dan nu. Toen doemde vanuit het heehal een zwervende planeet op., die de Aarde oppervlakkig raakte.
Free Web Hosting