Djwal Kuhl

 

 

Djwal Kuhl kwam ik op het spoor door de DVD te zien van "STAYA ERUSA"

 

Misschien wel de grootste onthulling uit de geschiedenis van de mensheid.

Doodgaan is en grote illusie er is alleen maar leven.

Een film van Ronald Jan Heijn, Harry eckers en Claudia Bredewold

 

De kracht van het leven is uiteindelijk weer ... doodgaan. Door haar mysterie heeft de dood ons mensen al gefascineerd. Ook de angst hiervoor kan ons leven soms onleefbaar maken. Een Angst die wordt geboren uit onwetenheid! Staya Erusa brengt het bewustzijn van de mens in kaart, waardoor de sluier van de vele mysteriën, die de mensheid in hun greep houden, voorgoed wordt opgetrokken. De grote vraagstukken worden verklaard én ... blijken eigenlijk heel logisch te zijn. Een nieuw tijdperk is aangebroken.
 
 
 
Djwal Kuhl:
Smaragdgroen.
Eén van de jongste meesters en daarom minder ervaren, maar wel de meest
hartstochtelijke zoeker. Dit is de quintessence die het buitenaardse 
met zijn aardse bestemming verbindt. Djwal Kuhl is een van de broeders 
met het gouden gewaad, en is verbonden met de hogere aspecten van de astrologie.
Bijzonder behulpzaam voor allen die intuitief aanvoelen dat zij ook aan 
gene zijde van de aarde bestaan.

 

Djwal Kuhl (De Tibetaan),

 

home.hetnet.nl/~jack-hearts/ammishaddai/200402De.htm

 

200402De_Tibetaan

Djwal Kuhl, die ook wel de Tibetaan wordt genoemd, is een vijfde graad ingewijde en oud lid van de grootse ashram van de 2 Straal van Liefde en Wijsheid van  Kuthumi, die zijn leraar was. Hij is de auteur van 16 boeken die gechanneld zijn door Alice Bailey gedurende de periode van 1919 tot 1949.

 

Djwal Kuhl  was ook op Aarde als Confusius en een Tibetaanse Lama die in het Himalaya gebergte leefde en 1 van de Drie Wijzen uit het Oosten ten tijde van de geboorte van Yeshua. Begin 1875 onderging hij zijn vijfde inwijding en ascendeerde. Hij kan zich, zoals het een Avatar betaamt, materialiseren, dematerialiseren en onzichtbaar verplaatsen. Hij werkt aan het balanceren van energieën zodat deze toegankelijk worden voor iedereen. Hij is ook verantwoordelijk voor het wereldwijd verspreiden van de voorheen geheime esoterische kennis, doorgegeven aan Helena Blavatsky en Alice Bailey.

 

Vlak nadat hij de fysieke sfeer verliet aan het einde van de 19e eeuw, ging hij aan het werk met El Morya, Kuthumi en St. Germain door hen te assisteren in het onderzoek voor en naar Helena Blavatsky. Hij is zeer geleerd en weet meer van de stralen en planetaire hiërarchieën van het zonnestelsel dan wie dan van alle Meesters. Hij werkt samen met healers en laboranten die zoeken naar de Waarheid, algemeen genomen werkt hij samen met iedereen die streeft naar het helen en verlichten van de wereld, en met de grote filantropische wereldbewegingen zoals het Rode Kruis.

 

Djwal Kuhl  houdt zich bezig met verscheidene studenten van verschillende Meesters, die lering hebben bij zijn instructies. En over de laatste tien jaar heeft hij zowel El Morya als de Kuthumi geassisteerd door op gezette tijden een deel van hun taken over te nemen zoals het onderwijzen van verschillende van hun pupillen. Hij heeft een zeer groot werkgebied, zo werkt hij ook met de etherische deva’s, die met hem samenwerken in het helen van sommige fysieke ziekten van de mensheid.

 

Toen de grote wereldoorlogen uitbraken in 1914 en 1940, kreeg hij de taak de wereld door deze kritieke periodes te helpen en hij deed dit door middel van de Tijdloze Wijsheid dictaten die hij doorgaf aan Alice Bailey. Hij was ook een instrument bij het opzetten van de prototypische esoterische organisatie, de Arcane School, die uiteindelijk nodig zal zijn voor het verspreiden van de leringen van de Wereld Leraar.

 

Er is maar weinig bekend over de vorige levens van Djwal Kuhl, we weten uiteraard dat hij sterk verbonden is met de Meesters El Morya en Kuthumi die zijn leraren waren. Zij incarneerden ten tijden van de geboorte van Yeshua als de Drie Magiërs of Wijze Mannen die de Ster van Bethlehem volgden, en die er later voor zorgden dat Hij beschermd werd voor de volkstelling van Koning Herodus.

 

In de karakteristieke stijl van de nederige Meester Djwal Kuhl staan hier wat stukjes gequoteerd die hij doorgaf in de leringen via Alice Bailey. 

"We kunnen volstaan met te zeggen dat ik een Tibetaanse Discipel ben van een zekere graad  en dit zegt bijna niets omdat we allemaal discipelen zijn, van de nederigste aspirant tot aan Christus zelf. Ik leef in een fysiek lichaam zoals alle andere mensen aan de grens van Tibet, en van tijd tot tijd presideer ik (vanuit het esoterische standpunt) over een grote groep van Tibetaanse lama’s, wanneer mijn andere verplichtingen dit toelaten. "

 

"IK BEN één van uw broeders die al iets langer het Pad bereist dan de gemiddelde student en heb daarom grotere verantwoordelijkheden gekregen.  IK BEN iemand die zich een weg geworsteld heeft naar een grotere hoeveelheid Licht dan de aspirant die dit artikel zal lezen, en moet daarom optreden als een overbrenger van Licht ongeacht wat het kost. IK BEN geen oude man, als je al kan spreken van leeftijd onder Meesters, maar IK BEN ook niet jong en onervaren.

Mijn werk is de Tijdloze Wijsheid te verspreiden en te onderwijzen waar ik ook maar respons kan vinden en dit doe ik al erg lang. Ik streef er ook naar de Meesters El Morya en Kuthumi te helpen daar waar ik kan omdat ik al erg lang in connectie sta met Hen en Hun werk."

 

"In al het bovenstaande heb ik veel verteld, maar heb ik je evenzo niets verteld dat er toe kan leiden in mij een blind vertrouwen te hebben en de buitensporige devotie die een emotionele aspirant aan de dag legt voor de Goeroe en Meester met wie hij niet in staat is in contact te komen. Ook zal hij dit gewenste contact niet kunnen maken totdat alle emotionele aanbidding getransmuteerd zal zijn in onzelfzuchtige dienst aan de mensheid niet aan de Meester."

 

"De boeken die ik heb geschreven zijn uitgegeven zonder enige claim op welke acceptatie dan ook. Ze zijn, of zijn niet, werkelijk en bruikbaar. Het is aan jou om je te verzekeren van de waarheid door juiste oefening en het oefenen van je intuïtie. Niet ik, noch Alice Bailey zijn geïnteresseerd of deze geschriften gezien worden als inspirerende werken of dat wie dan ook erover spreekt als zijnde het werk van 1 van de Meesters.

 

Als zij waarheid presenteren op een manier die volgt op de al aangeboden wereld leringen, en als de gegeven informatie de aspiratie en de wil om te dienen van het gebied van de emoties naar het mentale gebied (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden) zal brengen, dan hebben ze hun doel bereikt. Als de lering een reactie oproept van de geïllumineerde geest van de werker in de wereld en een flitsen van zijn intuïtie voortbrengt, laat dan de lering geaccepteerd worden. Maar niet anders! Als de statements contact maken met de eventuele bevestiging en geacht worden waar te zijn aangaande de wet der Correspondentie dan is dat goed en wel. Maar mocht dit niet zo zijn laat de student dan niet accepteren wat gezegd is."

 

In opdracht van en uit eerbied voor Djwal Kuhl

 

DJWHAL KUHL

Hij wordt vaak beschreven als De Tibetaan, omdat hij en Vywamus de Tibetaanse Stichting begonnen. Djwhal Kuhl is het meest bekend door zijn werk met Alice Bailey, aan wie hij ongelooflijke esoterische informatie doorgaf.

 

A Message From Djwal Kuhl

This morning I received a message from the Ascended Master Djwal Kuhl, who is also known as The Tibetan:

Greetings, beloveds. I am Djwal Kuhl. Let us talk about the photon belt and the 11-11-99 of next week.

First, the photon belt as you know it is getting closer to its null zone around the Earth. This band of powerful Light represents the Christing of the Earth and all that live upon the Earth.

At this time you are feeling the intense energies from this Light energy.

As it now stands you will revel in the apex of the photon belt. Know that this energy will breathe forth from the breath of God. It will instill the oneness of all of life. It will be a transmission of the most intense divine energy you could ever experience. Your soul will receive a most glorious communion with the Almighty presence of God. You will all be changed forever.

Trust that this glorious event will start occurring at the onset of humanity ’s readiness for it. Humanity is being prepared for it at this very now moment. To say this event will happen early in 2000 is one thing or it might be another. Please do not get pushed into needing to know exact dates. It is open. As you serve the Light and bring forth more of you own Christing; this will work for the Christing of the planet on a grander scale.

When the event occurs, the entire planet will be enveloped in the heart of God. The Light of God will transform you on a most deep cellular level. It will be the Light that passes all understanding for truly most of humanity will not know consciously what has hit them.

There will be “lights out” for the entire planet when the true Light comes into being. There will be a total power shutdown for a few hours. This could change according to the consciousness of the planet. It will be a mightily powerful force that for some will be unparalleled. All will shift vibrationally at this time. Nothing will remain the same and life as you have known it will shift in such a great magnitude that you will be imprinted with the Divine. You will be feeling ready for the New Age of Light and love, and the consciousness of God.

This Light comes around every 26,000 years. This is the first time though that most of you will be around for a long time to remember this magnificent occurrence. You will go through numerous openings from this divine intervention but you and Mother Earth have divine futures together.

There will be nothing to fear. You will be feeling inside the most love you have ever felt. When there is love there can never be fear. You might feel influxes like you are out of control with your life. This is a reminder for you to be in steadfast oneness with the Christing. You will also know intuitively that you are now transforming the darkness into the Light. You will all be here knowing love and feeling forever its way of all life on the planet.

You will feel markedly improved. You will be able to live and be like a new baby coming from the womb upon which you will be fully conscious and guided along the way. The old will no longer matter to you and you will want to be a more complete example of God in expression of the God that you are all becoming.

On November 11, 1999 you will feel a partial influx of some of this loving energy coming your way. Use this day to receive and to prepare for the further onset of the photon energy coming next year. Drink in this love. Connect with us in the Angelic Realms, the Masters, and all of your guides and teachers. Bestow upon yourself a real day of healing. Absorb as much of this love as possible. Take in as much Light as possible. Expand your energies to the ascension and be a part of the upliftment of Mother Earth’s crowning glory, and feeling of the acceleration.

We ask you to give yourselves some time to pray and meditate on this day. Pray for peace, love, healing and Light for all of life on the planet. Pray for all souls who are afraid of love and Light. Let them feel the availability of your love and Light and that they can choose this path of Light.

I stand united with you in this preparation for this influx of love and Light, as the Light finds its way to the depth of your hearts and souls. Join with me in service to the Light in preparation for your well-earned love and greatness. I am Djwal Kuhl your Master of Ceremony.

Some Closing Words

I am sure with the way many of you are feeling you know that something is up. Time is ceasing to exist so it presents some challenges in terms of trying to accomplish what we used to be able to do in a day. It is compressed and this creates stress. The third dimension continues to require our attention even though we would rather maintain our focus on the fourth dimension and higher. Our emotions are shaky if we do not stay centered and grounded. Old beliefs surface for final purging. Yes, something is up.

Some Lightworkers say they are having physical challenges, sore feet, stiffness, the need for more sleep, changing dietary patterns, different sleep schedules. Headaches, dizziness and light-headedness can also be some of these symptoms. The usual physical routines sometimes do not seem to work reflecting the need for gentler forms of exercise.

The DNA is changing inside of us. These changes require constant adjustments to one’s lifestyle. Drink lots of water for this will assist the most with the higher vibrations that are upon us. Good nutritional supplements help along with healthy eating.

We are also being urged to let go of our judgments of others and ourselves. Mirrors force us to look at all of the issues we need to transmute at this time. It is becoming increasingly clear that we cannot take our judgments with us into the fourth dimension. Choose unity not separation. Love every part of yourselves. Love yourself into the fourth dimension.

Blessings, love and Light,

Valerie Donner

 

 

 

BARRIER TO SPIRITUAL PROGRESS: THE THRESHOLD

A Channeled Lecture Presented by Djwal Kuhl on September 18, 1984

Channeled by

George

[EDITOR'S NOTE: THE FOLLOWING IS A VERBATIM TRANSCRIPT FROM THE SESSION TAPE. WORDS ADDED FOR CLARITY WILL BE IN [ ], WORDS OMITTED WILL BE DENOTED BY ..... THE REST IS JUST AS IT WAS SPOKEN]

Greetings to those of you along the PATH. I am Djwal Kuhl referred to by many as D.K. ........

Many of you in this room are now facing a THRESHOLD level on the PATH. This level can be viewed as a rise that one passes over with a bit of a plateau beyond it. Up to the point of the PATH where this rise and plateau exist, man can always look back and see the ground covered. That ground has meaning to them and so when many students of the PATH reach this threshold, they tend to hesitate.

The past has always been a source of security for them; it's always been there and once they make the crossing of the THRESHOLD, there is a separation from the past. You are accepting the greater part of yourself at this THRESHOLD in which your past becomes one of many pasts. These changes are difficult for the personality. It's truly accepting a different perspective on the nature of reality but it is an important step forward on the PATH back to the SOURCE.

We have seen many that have approached this THRESHOLD, bent over, looked through it and backed up. Some might even run in the opposite direction losing the ground that they had already covered. We feel that perhaps an explanation of what occurs at this point would help your consciousnesses to understand what occurs and perhaps to consciously go forth.

Society, Western Society, starts off an individual at birth by a mysterious process that's ambiguously labeled as being made by God, but no one really knows what that means or what comes before. And so the assumption made is that you've got a fresh soul or fresh entity; that nothing came before. And this is reinforced daily throughout the life of the individual.

What this tends to do is to augment that portion of the mind that you refer to as the Anti-Self or the Preconscious. It views, and forces your consciousness to view, its' point of origin at conception; when the human gametes meet and fuse. Hence it makes the mundane experiences the primary focus of its' reality. And so you see this in your day to day lives: jobs are important; relationships of some nature are important; houses are important; other types of possessions are important. What is lost in importance is the INDIVIDUAL.

For you see for many hundreds of years now the validity or integrity of the individual has been obscured. People are trained to do things, to get themselves into situations, that tears apart their individuality; that compromises their essence. And all along the early part of the PATH this is evident and it's very difficult for the individual to climb out of the various holes and landslides at this portion of the PATH. Numerous entities spend unnecessary lifetimes at the base of the incline, whether it be motivated by emotion, materialism, the need to possess or be possessed; the aspects that impair the identity of the INDIVIDUAL.

Climbing up the PATH, as many of you have been doing rapidly lately, has not been easy. Many of you are dealing right now with physical plane situations that are very uncomfortable; very unpleasant. This is part, and the hardest part, [of] crossing through the THRESHOLD. A good while back it was said by one of my colleagues that there were many sources of assistance on the PATH, if you would but look for them. I urge you to avail yourself of these forms of assistance. It is important that you push emotion aside as much as possible so that you can objectively assess where you are now, where you were and where you are going.

The NEW AGE is not going to happen by itself. The New Age is to be brought in by individuals who have made the seeming physical plane sacrifice and crossed the THRESHOLD to see a glimpse of the greater picture. It's going to require a great deal of effort but many of your entities have been working on this for tens of thousands of years; it's not a new project with you. But where each of you stand today, damage has been done to your personalities. This damage is in the form of self destructive tendencies and limiting beliefs.

Some of you will not make this crossing to continue the development; the choice is yours. Many of you will make it and the rewards will be many: the bond, the unity will be greater than you have ever known up to this point in your life. For you see resurrecting the INDIVIDUAL opens the door to rejoining the ONE.

And so we would suggest that each commune as a whole, avail yourselves of the resources around you. Do not let the temporary disruptions of the physical plane divert you from what you came here to do. Do not let the enticement of the past force you to run back down the hill and lose the ground that you have worked so hard to gain. Do not let your Anti-Self force you into reactions that are not of benefit to the whole.

Each of you here know that you have a purpose and you know what that purpose is, although many of your consciousnesses cannot accept it yet. To many of you the task seems impossible but this is not true. What you as a group can accomplish has been done many times in many other areas of endeavor. The difference is what we as the non-physicals and you as our physical plane representatives are working to accomplish will for the first time in the history of this planet force individuals to face themselves; find themselves; accept responsibility for themselves and move forth, back to the union of the SOURCE. This is necessary. This is something that each of you are capable of doing. You must believe in yourselves and believe in your co-workers in the endeavor.

We feel that it is unfortunate that you have to be restricted in physical bodies; to have to feel your way through dense matter. But this was decided long ago, that that was the only way that humanity could achieve their freedom. They had to respond to someone that was on their plane, that could move about within their reality and that's why you are here.

....... Each and everyone is more important than you will ever consciously accept but you have to believe in yourself and believe in your purpose. And work together to accomplish this purpose.

....... We will help in whatever ways we can and we invite you to call upon us whenever there is a need. We are always ready to serve. SO BE IT. And may your crossing of the THRESHOLD be soon and painless. Good evening.

 

 

 

 

https://www.stayaerusa.org/

Antwoorden
Hier vindt u antwoord op vragen. Door te klikken op de linker sub-items komt u bijvoorbeeld bij ...
 - 'Vraag & antwoord' : hier worden vragen van u beantwoord.
- 'Op zoek naar ..' : instanties en boeken die u verder op weg kunnen helpen.
- 'Hulp bij deze site' : hier krijgt u uitleg m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Verantwoording & herkomst van kennis
N.a.v. de film ontvangen we veel e-mails en brieven van mensen die zeggen: “In de boeken van Jozef Rulof wordt het anders beschreven”, of “jullie zouden de boeken van Krishnamurti nog eens goed moeten nalezen want die zegt….”,  enz.  Op deze manier komen vrijwel alle ‘vernieuwers’ uit de geschiedenis aan bod.
Voor alle duidelijk zetten we nog even in het kort uiteen hoe wij tot de inhoudelijke kennis van o.a. Staya Erusa komen. 

Alle grote denkers en vernieuwers uit de geschiedenis kwamen op vele verschillende manieren aan hun kennis, toch altijd geïnspireerd vanuit een bepaalde laag. Sommige werkend als instrument (medium), andere weer vanuit hun eigen bewustzijn. De laag van waaruit kennis voortkomt is altijd bepalend voor de diepte/ reikwijdte van die betreffende kennis.

Zowel het stoffelijke als het Geestelijke Universum is opgebouwd uit vele, vele lagen en iedere laag kent wel zijn eigen  ‘absolute’ werkelijkheid of waarheid. Voor iedere bovenliggende laag echter is de ‘absolute’ waarheid van de onderliggende, slechts een 'halve' of gedeelde waarheid. Je kunt dus nooit stellen “zó is het en niet anders”! Bovendien, omdat er evolutie plaatsvindt, worden grenzen voortdurend verlegd!

Bij Staya Erusa is het niet de Meester DK die verantwoordelijk is voor de kennis. Zijn enorme kennis is onvergelijkbaar en zou de inhoud van Staya Erusa dan ook ver overstijgen.
Voor het project Staya Erusa is het Harry Beckers die verantwoordelijk is voor de inhoud.

Harry is geen instrument in die zin zoals bijv. Jozef Rulof of Alice Bailey dit waren. Harry communiceert met zijn eigen bewustzijn waarmee hij een voortdurend en bewust contact onderhoudt. Daarnaast is hij afgestemd op bronnen waarover in een later stadium meer gezegd kan worden. In ieder geval is de kennis uit o.a. Staya Erusa hem ‘eigen’ waardoor hij de werkingsmechanismen en processen begrijpt en deze volledig kan verklaren. Precies zoals dit ook het geval is met een vakman die zijn vak tot in de puntjes beheerst.  De kennis komt dus niet uit boeken of andere fysieke bronnen. Harry heeft zelfs, tot 1995, vaak niets anders gelezen dan 'alles' over de Natuur en bijv. “Donald Duck’s”. Boeken van o.a. Alice Bailey (Meester DK) zijn pas later aan de orde gekomen toen hij werd gewezen op hierin beschreven overeenkomsten. 

Wel is het zo dat alle besproken onderwerpen uit de film zijn doorgenomen met de Meester DK die er vervolgens Zijn goedkeuring aan heeft gehecht, wat zoveel betekent als dat de Meester DK bevestigt dat de kennis waarheid is binnen de lagen waartoe Harry Beckers toegang heeft. En voor de kenners onder u: dat is mentaal gericht.

Staya Erusa is dus geen nastreving of uitwerking van geschriften, leringen of andere stromingen die in het verleden of heden aan de orde kwamen. Het is een totaal nieuwe aanpak die gaandeweg op een eigen manier steeds meer vorm zal gaan krijgen. Ook zullen er geheel nieuwe visies aan de orde komen die nooit eerder beschikbaar waren voor het grote publiek.

Geheel nieuw en eigentijds dus, al zal het werk van de Meester DK, via de boeken van Alice Bailey, waarschijnlijk nog wel een belangrijke pijler zijn.  Staya Erusa is nog maar een pril raamwerk en het begin van een lange periode van openbaringen van ‘kosmische wetten’. Dit is weloverwogen zo gedaan omdat het de bedoeling is dat er mensen van alle rangen en standen op een begrijpelijke manier in kunnen meegroeien.

Taakverdeling
De rol van Claudia moet gezien worden als directe toegang tot Meester DK die ondersteunend adviseert en waar nodig begeleidt in het werk. Ronald Jan vormt samen met Harry en Claudia de driehoek waardoor o.a. Meester DK de benodigde energieën stuurt. Ronald Jan is ook de vertaler naar media en publiek en een belangrijke schakel in de organisatie van het werk.

 

Onder het item "Missie" vindt u vijf subitems:

- "Introductie", Meester DK vertelt hier over de 3 fasen in zijn werk.
- "Missie", over het belang van inzicht in een voortdurend leven.
- "Achtergrond", over hoe Claudia, Ronald Jan & Harry tot dit werk kwamen.
- "Chaos", over gebeurtenissen & verhoudingen in de wereld.
- "Verantwoording", over de noodzaak tot verandering en tijdgeest.

HET BEWIJZEN VAN HET FEIT VAN DE ZIEL

De eerste stap naar bewijsbaarheid van het bestaan der ziel is 't vaststellen van het feit van voortbestaan, hoewel dit nog niet noodzakelijk het feit van onsterflijkheid behoeft te bewijzen. Desondanks kan het als een stap in de goede richting worden beschouwd.

Dat iets het proces van de dood overleeft, en dat iets blijft bestaan, nadat het stoffelijke lichaam uiteengevallen is, wordt langzaam maar zeker bewezen. Indien dit niet zo is, dan zijn wij slachtoffers van een collectieve zinsbegoocheling en zijn de hersenen en denkvermogens van duizendtallen mensen onbetrouwbaar en misleidend, ziekelijk en misvormd.

Een dergelijke, reusachtige, collectieve krankzinnigheid is moeilijker te geloven dan de mogelijkheid van een bewustzijnsverruiming. Deze ontplooiing langs psychische lijnen bewijst echter niet het bestaan van de ziel; het dient alleen om het materialistische standpunt af te breken.

Ik wil dat u zich er rekenschap van geeft dat het door mij gegeven onderricht van een overbruggingsvorm is, zoals het onderricht door H.P.Blavatsky onder mijn instructies gegeven, voorbereidend was. Het door de Hiërarchie ontworpen onderricht dat aan het nieuwe tijdperk, het Watermantijdperk zal voorafgaan en bepalen, onderscheidt zich in drie afdelingen:

1. Voorbereidend gegeven en neergeschreven door H.P.Blavatsky

2. Overbruggend gegeven en neergeschreven door Alice Bailey

3. Openbarend, aan de dag tredend na 1975. Dit zal op een wereldomvattende schaal via radio (en beeld) worden gegeven.

In het begin van de volgende eeuw (lees: 21e eeuw) zal een ingewijde verschijnen die dit onderricht zal voortzetten. Het zal onder dezelfde "indruk" zijn, want mijn taak is nog niet volbracht en de serie overbruggende verhandelingen tussen de materiële kennis van de mens en de wetenschap van de ingewijden moet nog een ander stadium doorlopen.

Meester Djwal Khul.

 

Hoewel het als geen ander gaat om de inhoud van de inzichten, geeft het wellicht verduidelijking hoe en van waaruit de inzichten voortkomen. Uit de ontmoeting van drie mensen en het contact dat zij met elkaar hebben en met inspiratoren aan ‘de andere kant’.

 

                                                              foto: Hélène Wiesenhaan

 

Ronald Jan Heijn, Claudia Bredewold en Harry Beckers;

Drie mensen met een totaal verschillende achtergrond maar met een diepe spirituele verbondenheid. Alle drie lijken ze een opmerkelijk levenspad te bewandelen. Waar Ronald Jan en Harry volop de weerslag van maatschappelijke systemen te verwerken kregen, allebei in materiële rijkdom leefden en alles weer verloren, worstelde Claudia met de grote tekortkomingen aan juiste verhoudingen in de wereld. De zo grote verdeeldheid in de wereld die door de mensheid zélf in stand wordt gehouden. Wat haar toch nog enigszins in het leven deed staan was de sterke innerlijke band met ‘haar’ “Dalai Lama”. Een hoge “Geest” die al sinds haar geboorte Claudia bijstond, haar zélf liet worstelen met alle moeilijkheden maar toch telkens op het juiste moment weer moed insprak waardoor ze verder kon.

Claudia, Ronald Jan en Harry’s wegen doorkruisten elkaar en ze ontdekten dat ze met z’n drieën een krachtig energieveld creëerden waarmee ze o.a. toegang kregen tot andere dimensies.

Meester DK

Claudia’s “Dalai Lama” speelde hierin een belangrijke rol en na verloop van tijd onthulde Hij zijn werkelijke identiteit. Ngawang Lobsang Gyatso ofwel “
The Great Fifth Dalai Lama” die leefde van 1617 tot 1682. De drie kwamen steeds frequenter bij elkaar en bespraken de inzichten die alsmaar belangwekkender schenen te worden. Na verloop van tijd bevestigde de “Dalai Lama” dat hij later ook bekend werd als “De Tibetaan” ofwel “De Meester Djwal Khul”. Hij was het ook die de belangwekkende boeken aan Alice A. Bailey dicteerde. Ook werd het steeds duidelijker dat Claudia, Ronald Jan en Harry op een bepaalde manier zouden kunnen bijdragen aan het zogenaamde “Grote Plan” zoals dit ook genoemd en beschreven is door Benjamin Creme*.

Natuurlijk waren de drie vanwege dit bijzondere gebeuren voorzichtig in hun uitspraken naar buiten toe wat weer met zich meebracht dat dit een belemmering zou kunnen betekenen in het werk.

Benjamin Creme

Om die reden stelde de Meester DK hen voor om de hulp in te roepen van Benjamin Creme. Ze stuurden Benjamin Creme een brief met het verzoek zijn Meester te vragen of het contact van Meester D.K. met de drie authentiek was.

Alleen al met dit verzoek dachten de drie dat hun brief niet eens onder de aandacht van Creme zou komen, immers vanuit de hele wereld claimen mensen een bijzonder ‘contact’ te hebben en Benjamin Creme zegt daarom al op voorhand dat hij m.b.t. de authentciteit van mensen en hun contacten geen uitspraken doet om eenieder hiermee in hun waarde te laten.

Groot was dan ook de verbazing toen Ronald Jan telefoon kreeg van Benjamin Creme zélf die hem vertelde graag zijn medewerking te willen verlenen. Hij bevestigde dit ook nog eens in een brief. Regelmatig was er over en weer contact. Benjamin Creme onderstreepte nog eens het grote belang om vooral niet ‘overenthousiast’ aan het werk te gaan. Te veel enthousiasme zou kunnen leiden tot verkeerde interpretatie van de feiten waardoor de “illusie” zou gaan regeren. Naar later bleek een zeer belangrijk advies!

Training

Voor de drie was het allerlaatste beetje twijfel nu voorgoed weggenomen en vanaf toen werd ook het contact met de meester D.K. geïntensiveerd. In een versneld tempo werden ze door de Meester D.K. ‘getraind’ in 'communiceren'. Ook kregen ze ‘lering’ over onderwerpen als: symboliek, illusie, dienstbaarheid en inwijding. Ook leerden ze, onder begeleiding van Meester DK, om contact te maken met overledenen door ‘op bezoek’ te gaan in diens eigen omgeving. Dit bleek zeer interessant te zijn temeer daar de meeste meldingen van contact met overledenen vaak omhuld zijn met vaagheid. In de meeste gevallen zijn dit slechts ‘flarden’ van informatie die afkomstig zouden zijn uit de wereld der overledenen. Of het gebeurt onverwacht zoals bij een Uittreding of tijdens een Bijna Dood Ervaring. Dit was echter totaal iets anders. Met de hulp van de Meester DK creëerden de drie een energieveld waardoor ze met iedere overledene in contact konden treden en deze ontmoeten in de omgeving waarin ze verbleven.

Op bezoek

Het was als ‘op de koffie gaan’ bij de buren. Sommige overledenen bleken nog steeds geïnteresseerd in het “reilen en zeilen” op aarde en waren blij om te horen hoe het daar ging.  De opa van Ronald Jan viel dan ook letterlijk van verbazing van zijn stoel toen hem werd verteld dat het bedrijf Ahold, waarvan hij eens aan het hoofd stond, op dat moment wereldwijd het werk verschafte aan ruim 400.000 mensen. Weer andere overledenen hadden er geen enkele behoefte aan om te weten hoe het op aarde ging.

Er was veelal sprake van verschillende ‘lagen’. Ieder die ze bezochten leefde vaak op een ander niveau wat weer te maken had met het persoonlijke niveau van bewustzijn van de overledene. Zo had elk zijn eigen bezigheden en interesses. “Ad” bijvoorbeeld, een overleden vriend van Harry, was voortdurend in feeststemming en bezig om zichzelf en anderen te vermaken, terwijl Jiddu Krishnamurti, die ze ook bezochten, druk aan het werk was in het kader van “Het Grote Plan”.

Krishnamurti

Na verloop van tijd vroeg de Meester DK of de drie uitgebreider wilden kennismaken met Krishnamurti (1895 – 1987) omdat deze hen in het werk zou kunnen bijstaan. Bij de kennismaking die kort daarop volgde vroegen ze aan Krishnamurti of hij hen in het werk zou willen helpen. Deze bevestigde dit en vanaf dat moment is hij bij iedere samenkomst aanwezig en zijn er voorbereidingen gaande om op een unieke wijze het publiek hierin te laten meedelen. Een proces dat kan leiden tot een op ruime schaal, voor iedereen toegankelijke, verspreiding van belangrijke kennis en informatie. Krishnamurti liet de wereld 75 boeken na in 22 talen en stichtte vele scholen in de Verenigde Staten, Engeland en India…………

Alice Ann Bailey

Op 28 januari 2004 ziet Claudia tijdens een van de bijeenkomsten opeens een vrouw in 3D, die voor haar draait. Ze heeft blond krullend haar, pijpenkrullen, met speldjes, ze is ouderwets gekleed, lange bruine rok, beige bloes, ongeveer 35 jaar. We weten niet wie het is. Dan vragen Harry en Ronald Jan ’Is het soms Alice Bailey?’ Waarop Claudia zegt:’Ja, inderdaad. Dat zegt ze zelf, tenminste. En we staan nu met z’n 6-en om de bol heen.’

Het wordt duidelijk dat Alice Bailey deel gaat uitmaken van onze Werkgroep. Vervolgens geeft Claudia aan in welke volgorde we rond de bol staan: Meester DK & Claudia, Krishnamurti & Alice, Harry & RJ. Alice Bailey leefde van 1880 tot 1949, zij is de persoon geweest die via de meester Djwal Khul 19
indrukwekkende boeken schreef. Ze was niet alleen een erkende autoriteit op het gebied van internationale betrekkingen, maar stond zowel in Europa als in Amerika, in wijde kring bekend als spreekster, lerares en schrijfster.

 

 

Over de gehele wereld is momenteel te zien dat oude gevestigde structuren wankelen. Mensen raken steeds vaker geïrriteerd van hun omgeving. Nog nooit in de geschiedenis is de mensheid op zo een grote schaal geconfronteerd geweest met de een of andere vorm van fysiek en psychisch onbalans. Verdeeldheid, gebrek aan goede verhoudingen, oorlog en terrorisme lijken het huidige wereldbeeld te bepalen.

Individueel wordt er steeds vaker een toevlucht gezocht in de een of andere vorm van ‘ongezonde’ ontspanning om de dagelijkse 'realiteit' te ontlopen. Het drugsgebruik onder jongeren stijgt explosief. De psychiatrie draait ‘overuren’ en kampt met lange wachtlijsten.

Een verschijnsel van de tijd zou je het kunnen noemen. Maar hoe gaan we hier mee om? We proberen nog steeds oude structuren toe te passen om deze verwoestende ‘storm’ tot bedaren te brengen.
“Bombarderen en puinruimen. Brandhaarden veroorzaken en om deze weer te blussen. Schreeuwen om ‘wraak’. Alsmaar toenemende wetten en steeds strengere regelgeving welke de mensen in een verstikkend keurslijf drijven. Zwaarder straffen, tegen beter weten in!

Alle pogingen tot symptoombestrijding ten spijt, de ‘storm’ lijkt alsmaar in kracht toe te nemen en het wordt 'dweilen met de kraan open’.

Onze huidige kennis om veilig in deze storm te kunnen ‘varen’ zonder alle genoemde problemen die deze veroorzaakt lijkt nog ver weg te zijn. Ingewikkeld? Eigenlijk niet, het is een kwestie van inzicht verkrijgen in de herkomst van deze ‘verwoestende orkaan’.

We moeten proberen om het werkingsmechanisme te doorgronden waardoor we het proces leren kennen en dit ten goede kunnen keren. Niet langer moeten we onze ogen sluiten voor de grote onverdeeldheid en de noden in de wereld. We zijn, op een uitzondering na, bijna allemaal geneigd dit te doen zolang we maar persoonlijk met onze dierbaren gespaard blijven voor de zichtbaar verwoestende gevolgen die een steeds grotere vorm lijkt te nemen. Het is zo dichtbij dat het een illusie zou zijn te denken dat het aan je voorbij zal gaan.

Als we goed en eerlijk nadenken blijken al onze zogenaamde maatschappelijk problemen in essentie diepe spirituele problemen te zijn. Voorbeeld; het grote mondiale verschil tussen arm en rijk heeft weinig met economie of politiek te maken en alles met ons onvermogen om te kunnen delen. We zijn onwetend en onbewust daarin. Ook dit is een erfenis van het oude gedachtegoed. Een gebrek aan ruimdenkendheid! We ontberen het inzicht dat we allen één zijn, want als we dat wérkelijk zouden beseffen, dan gaan we er toch ook naar handelen?

Het lijkt allemaal zo moeilijk te zijn. Toch is het creëren van een oplossing dichterbij dan menigeen zou doen vermoeden. Een belangrijke voorwaarde om zulks tot stand te kunnen brengen is dat we onze oude structuren en denkmodellen, voorzichtig, durven los te laten. We hoeven deze zogenaamde zekerheden niet meteen al overboord te gooien maar wel moeten we bereid zijn onze visie te gaan verruimen. En dan ontstaat er inzicht!

Hoe ruimer we durven denken hoe meer antwoorden er tot onze beschikking zullen komen en des te gerichter we kunnen handelen en problemen gaan beheersen.

Aan de basis van een ‘ruimer besef’ ligt de aanname van een voortdurend leven.

Ook na de dood! Niet het leven van na de dood zoals ons de vaak religieuze dogma’s willen doen geloven. Nee, een duidelijke structurele verklaring waarin iedere onduidelijkheid door een antwoord wordt opgeheven. Een wérkelijk helder inzicht in leven en ‘dood’ met een verklarende visie over het doel van geboorte en wedergeboorte, oorzaak en gevolg. Hoe anders zou de mens denken als men de wetten kent van oorzaak en gevolg. Van welk nut is het dan nog om te streven naar macht en rijkdom ten kostte van het welzijn van de medemens? Waarom elkaar nog langer naar het leven staan als je, je bewust bent dat het na de dood gewoon verder gaat?

 

 

WE ZIJN ALLEN ONEINDIG, MAAR WE DOEN BEPERKT

‘Voorbij de dood’ staat vooral voor ‘voorbij het beperkte denken’. Want dat is het grote probleem van deze huidige tijd: we denken in een te strak kader, waardoor we onszelf beperken en onze huidige problemen hebben. We zijn gehandicapt in onze manier van denken, maar we zijn het ons niet bewust.

Op fysiek, intellectueel en technologisch gebied heeft de mensheid de afgelopen eeuw enorme sprongen gemaakt. Kijk eens naar het verschil tussen de T-Ford uit 1920 en de huidige auto’s. En op dit moment zweven ongetwijfeld astronauten ergens in de ruimte.

Het gedachtegoed over leven en dood is de laatste honderd jaar echter niet of nauwelijks veranderd. Wat dit betreft rijden we zogezegd nog steeds in die T-Ford. We hebben het natuurlijk wel over het gedachtegoed van de gevestigde orde, want aan de rand van de maatschappij is er wel veel gebeurd. En zoals iedereen weet, komt een omwenteling nooit vanuit de gevestigde orde. Logisch, want haar macht en invloed is gegrondvest op dat bestaande gedachtegoed.

Ook onze denkbeelden over welzijn en leven zijn nog altijd te vergelijken met die mooie auto uit de jaren 20 van de vorige eeuw. We denken en kijken nog altijd beperkt. Daarom komen we ook niet structureel uit onze problemen. De oplossingen zijn steeds ‘meer van hetzelfde’.

Want ons intellect is slechts een instrument. Jammer genoeg aangestuurd door een beperkt bewustzijn. Gaan we ruimer kijken en denken, dan kunnen we het instrument ‘intellect’ veel creatiever aanspreken. Er is niets mis met ons intellect. Het is ons bewustzijn dat nu tekort schiet, waardoor we de dingen blijven zien zoals we ze willen zien. We zijn gehandicapt, maar we zijn het ons niet bewust.

Is het niet vreemd dat we nog steeds moeten glimlachen om de tijdsgenoten van Columbus die dachten dat je van de Aarde kon afvallen? En dat Galilei op de brandstapel kon belanden omdat hij beweerde dat de Aarde niet het centrum van het Universum is.

Dit is vreemd, omdat we deze beperkte en antropocentrische visie nog steeds hebben. De denkfout is dat we denken dat het om mensen gaat. Maar het draait niet om mensen, maar om bewustzijn. De film die wij willen maken en die in deze synopsis wordt beschreven gaat dan ook over dat bewustzijn.

Stel dat we ons beperkte lichaamsdenken zouden kunnen loslaten.

Zou dan de weg naar nieuwe werelden niet opengesteld worden? Net als voor Columbus, alleen nu op spiritueel gebied. In onze beperkte denkwereld zit opgesloten dat we het energielichaam niet tot onze werkelijkheid rekenen. Daarom denken we dat er na de dood (van het lichaam) niets meer is. Maar als je lichaam slechts het fysieke gedeelte van jouw werkelijkheid was, leeft jouw energie (bewustzijn) dan niet gewoon door?

Zo verder redenerend ben je onsterfelijk en af en toe heb je dan gewoon een ander lichaam. Dan heb je al duizenden levens achter de rug en ben je al heel lang onderweg. Onderweg om te leren, om geestelijk te groeien, met als doel om onwetendheid om te zetten in inzicht. Om onbewustheid om te zetten in bewustheid en bewustzijn.

Waarom is het nu voor velen zo moeilijk om die stap te zetten?

Een belangrijke oorzaak ligt ongetwijfeld gelegen in het feit dat ieder van ons altijd zijn eigen gelijk bewijst. Met andere woorden, we zien wat we wíllen zien. Als u vindt dat president Bush een goede president is, dan ziet en benadrukt u vooral de dingen die dat bewijzen. Een andere reden is dat het ons ook niet geléérd wordt in onze opvoeding. Namelijk, om vanuit een neutrale, zelfontdekkende manier naar existentiële vragen te kijken. De oude dogma’s van de kerk hebben lange tijd onze ideeën over hemel en hel voor ons ingekleurd.

Tevens, alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ook omgekeerd. Alles wat je niet interessant vindt, krijgt geen kans om te groeien. Vandaar ook zo vaak de reactie ‘ja, maar, als reïncarnatie een werkelijkheid is, waarom weet en hoor ik er dan zo weinig van?’. Het antwoord is: ‘dat heeft met uw gerichtheid te maken’. U was niet gericht op het verkrijgen van die informatie en dan kan het u ook niet ‘toevallen’. Het toeval vindt namelijk wel plaats als u wel die gerichtheid heeft. ‘Sta ik op die borrel en daar begint opeens iemand, zomaar uit het niets, tegen mij over reïncarnatie te praten, zó toevallig!’.

Een duidelijke andere reden waarom mensen zo moeilijk ‘groter’ kunnen denken, is dat ze niet zelden vastzitten in het 'lichaamsdenken', het zogeheten ‘vormleven’, waarmee het bewustzijn zich vereenzelvigd heeft. Zodoende is alleen werkelijkheid datgene wat we zien. 'Als u voorbij de horizon bent gevaren, bent u er niet meer'.

En dan is er natuurlijk de grote angst voor de dood. Men is bang voor het onverklaarbare, voor het onbekende, voor het grote geheim.

Men is bang om geliefden achter te laten, of om achtergelaten te worden. Of men is bang voor de laatste processen bij het intreden van de dood, doordat men een naar voorbeeld gezien heeft, of doordat men reageert vanuit vroegere, gewelddadige manieren van sterven die diep in het onderbewustzijn liggen opgeslagen. Waar de angst ook vandaan komt, zij weerhoudt ons ervan meer helder naar leven én dood te kijken.
 

Er is veel te winnen met een verruimd bewustzijn.

Op dit moment ontberen we nog steeds het inzicht hoe het wérkelijk in elkaar zit. Kijk maar naar alle problemen op deze planeet. Kijk naar het grote verschil tussen arm en rijk. We zeggen dat het een financieel, een economisch, een logistiek probleem is. Niets is minder waar, het is een diep spiritueel probleem. We zijn namelijk onbewust. Onbewust van het feit dat we allen één zijn, onbewust van het feit dat we allen hetzelfde zijn. De afgescheidenheid zit in ons beperkte denken. Als men werkelijk het bewustzijn heeft dat we allen één zijn, dat we – moeilijk als dat voor sommigen te begrijpen zal zijn - allen onsterfelijk zijn, dat ieder van ons alles al geweest is (man, vrouw, neger, blanke, moordenaar, monnik, jood, moslim, etc.), dan zouden we vandaag nog met alle ‘arme’ landen om de tafel gaan zitten en de zaak gaan oplossen. Want daar waar inzicht komt, ontstaat een wil. En waar een wil is, is een weg. En dan is niet alleen het grote verschil tussen arm en rijk uit de wereld, ook de problemen in het Midden-Oosten, in Rwanda, in Irak, in… in…

Per saldo hebben we als mensen maar één fundamentele opdracht, en dat is om groei te bewerkstelligen, geestelijke groei ofwel groei van bewustzijn, bewustwording van een grotere werkelijkheid. Met andere woorden om iets verder te komen, iets wijzer te worden, iets milder en vooral iets bewuster. Het leren en het groeien houdt nooit op. Er is altijd een groter bewustzijn.

Wij, hier op Aarde, zijn een prachtig bewustzijn in de dop. Nochtans verklaren we iedereen die vliegt, gek óf heilig. Spirituele denkers worden ‘zwevers’ genoemd, óf we maken sommige verlichte geesten zó ontzettend heilig dat ze onbereikbaar zijn. We beseffen nog steeds niet dat we het allemaal zelf zijn. Of we nu dood of levend zijn, we zijn het altijd en we kunnen het allemaal. We hoeven het ons alleen nog bewust te worden.

De grote omwenteling in de samenleving, de o zo nodige transformatie van ons denken zal worden ingezet door een bewustzijnsverruiming, en zoals al gesteld, deze start altijd aan de rand van de maatschappij.

Als ons project het inzicht en het bewustzijn kan vergroten en ook maar een minuscuul beetje kan bijdragen aan een betere wereld, theatraal als dit wellicht mag klinken, dan is voor ons dit project meer dan geslaagd.

 

 

EEN PUZZEL VAN DUIZEND  S   T   U   K   J   E   S

over de noodzakelijke opbouw van een ruimer gedachtegoed

door: Ronald Jan

Eind januari 2006 komt onze film ‘Staya Erusa’ uit. Dit artikel is echter niet bedoeld als commercial voor deze bijzondere film. ‘Staya Erusa’ is namelijk meer een boodschap, toevallig in de vorm van een film. Het gaat er ons om dat zoveel mogelijk mensen deelgenoot worden van het gedachtegoed. Waarom? Omdat we op álle gebieden in álle samenlevingen in de wereld vastlopen. Zowel Oost als West, als Arme en Rijke landen.

De hele wereld leeft vanuit een te klein paradigma, zoals het zo mooi heet. Het is daarom van het grootste belang dat we de beroemde ‘paradigm-shift’ gaan maken, overgaan naar een veel ruimere werkelijkheidsbeleving. Met ‘Staya Erusa’ wordt een toon gezet, men kan het zien als een voorbereiding. Deze film geeft een overzicht en laat het logische verband zien tussen een aantal fenomenen. De stappen hierná worden zeer essentieel, en betreft het verder uitwerken van deze onderwerpen.

Deze eerste film gaat over bewustzijn, en legt het ontstaan ervan uit. Maar ook het werkingsmechanisme en uiteindelijk het doel van het bewustzijn (het leven). Na deze uitleg worden de onderwerpen erna een logica. Onderwerpen als reincarnatie, geboorte, proces van overlijden, hiernamaals, maar ook psychose, schizofrenie, dementie en de opwarming van de Aarde worden begrijpelijk als men het ontstaan, het werkingmechanisme en het doel van het bewustzijn weet.  

Als men langzaam begint te wennen aan een ruimere werkelijkheid, wordt het belangrijk dat het publiek - als het ware - aan de hand genomen wordt bij de verdere verklaring en invulling van de werkingmechanismen van deze onderwerpen. Als men namelijk decennia- zelfs eeuwenlang vanuit een bepaalde bril heeft gekeken, dan is een overstap naar een veel ruimere werkelijkheid een angstig avontuur. Tegelijkertijd is het voor velen ook een thuiskomen en zal het rust geven. Maar men ziet en begrijpt óók dat er meteen een discrepantie, een groot gat is ontstaan tussen de nieuwe denkbeelden en het oude maatschappijfundament met haar bijbehorende manier van besturen.

Wil de nieuwe stroming echt wortels krijgen in de maatschappij, dan wordt het essentieel dat er nieuwe leiders gaan opstaan op alle gebieden. Hoe groter de herkenning bij het publiek van het nieuwe gedachtegoed, hoe groter de druk bij de top. De leiding is namelijk het resultaat van het collectieve denken, dus als het collectieve denken veranderd, verandert de top. Dus dat is het goede nieuws: de ‘macht’ ligt inderdaad bij het volk.

 

Wat te denken van al de 100-duizenden psychose en schizofrenie-gevallen? Waarom zouden we weer tientallen miljoenen euro’s uittrekken voor een nieuw hersenonderzoek, terwijl de oorzaak helemaal niet in de hersenen zetelt. De hersenen zijn slechts een instrument, het zijn de vertalers van ons bewustzijn. Als de juiste oorzaak hiervan duidelijk wordt, kan het 'dweilen met de kraan open' verleden tijd worden.

Ander voorbeeld, als de mens naast een fysiek lichaam, ook een energielichaam heeft, dan heeft dat enorme consequenties voor de medische wetenschap. Dus als de wetenschap bewust gaat onderzoeken hoe dat werkt, dan komt men het vanzelf tegen. Dit zal een aardverschuiving in die wereld geven. Want alles heeft zijn oorsprong in het bewustzijn, alvorens ‘het in het lichaam komt’.

Waarom in de astronomie 89 miljard opzijleggen aan een toekomstige maanreis, als vele malen nuttigere dingen te onderzoeken zijn in de kosmos? Waarom een bijna afgestorven residu bezoeken, als we weten dat de kosmos een levend organisme is, een groot bewustzijn, waar wij deel van uitmaken? Als metafoor even: waarom een galsteen onderzoeken, als we nog weinig tot niets weten van het hart en de hersenen van het lichaam van dat levende wezen?

Wat betekent het voor de religies en de rassen in de wereld als iedereen alles al geweest is in zijn vorige levens, en nu ‘toevallig’ weer leeft? De religies kunnen blijven bestaan, want elke oorspronkelijke religie komt uit hetzelfde voort. Namelijk, uit het universele gedachtegoed, waar ook deze film haar kennis haalt. Welke vórm je dan wilt geven aan je religieuze beleving blijft persoonlijk. Maar het is dan een vorm, en geen inzet meer van ‘wie heeft nou gelijk’..?

En hetzelfde geldt natuurlijk voor de nationale grenzen en de nationaliteiten. Het inspelen op patriottische gevoelens zal uitgestorven raken, als we beseffen dat we allemaal wéreldburgers zijn. We zijn niet alleen passagiers van hetzelfde ruimteschip Aarde, we zijn ook allemaal bestuurders. We zijn alles al geweest, werkelijk alles in die duizenden levens, dat we geleefd hebben.

Welke enorme consequenties zal het niet hebben voor de economie? Als blijkt dat we allen met hetzelfde bezig zijn, en dat we het met elkaar moeten doen. Dat we de wereld delen met elkaar en dat alles van iedereen is. Terwijl de huidige economie gebaseerd is op competitie en eigen belang. Als de leiders namelijk werkelijk zouden inzien dat grenzen eigenlijk niet bestaan en dat we het met elkaar moeten doen én dat het dus gaat om delen, dan zouden we wél in staat zijn om de armoede en de honger uit de wereld te helpen.

En wat dacht u van zoiets populairs als topsport? Wordt het dan niet overduidelijk dat die te ver is doorgeschoten, en dat het niets meer te maken heeft met gezondheid en met broederschap? Men heeft een obsessie met betrekking tot ‘winnen’. Dit zogenaamde belangrijke doel komt in een heel ander daglicht te staan vanuit de reïncarnatiegedachte. Winnen is dan één van de vele aspecten die ertoe kunnen doen. Het hoeft dus niet. Een doorgeschoten wil om te winnen is vaak niets meer dan een onhebbelijkheid van onze persoonlijkheid die niet tegen zijn verlies kan.

Nog een voorbeeld, als we gaan beseffen, wérkelijk bewust gaan worden van het feit dat we al duizenden levens geleefd hebben en na onze dood weer doorleven, dan gaat de dagelijkse maatschappij 180 graden veranderen. We kunnen bijvoorbeeld eindelijk onze doodsangst loslaten, de ‘moeder aller angsten’ en dus de oorzaak van vele onnodige emoties en gevoelens. Niet alleen in ziekenhuizen of op begraafplaatsen, maar in alle geledingen van de samenleving zal men anders met de dingen omgaan.

 

En het simpele besef van en inzicht in de wet van Karma zorgt ervoor dat we zélf verantwoordelijk voor alles zijn. Voor alles dat we doen, en dus ook wat we niét doen. Als we dat beseffen, gaan we natuurlijk heel anders om met het milieuprobleem. We zijn niet alleen passagiers. Nee, een ieder van ons staat aan het roer en is medeverantwoordelijk. Niet alleen onze daden, maar ook onze gedachten zijn van invloed op al het leven - en dus ook natuur - op de Aarde.

Wat dacht u van al die miljoenen overleden mensen aan Gene Zijde die opeens door de wereldbevolking ontdekt gaan worden, eindelijk erkend gaan worden en op die manier hun steentje bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de mensheid. Wat een ongelofelijke blijdschap, wat een enorme hereniging, wat een onbeschrijfelijke energie zal dit vrijmaken. Ik denk dat niemand van ons daar eigenlijk een voorstelling van kan maken.

Dit hele nieuwe - en o zo oude en universele - gedachtegoed kun je zien als een puzzel van duizend stukjes. Als je de totale puzzel overziet, om te beginnen de grote lijn, wordt alles heel begrijpelijk. Een onderwerp als 'leven na de dood' wordt zo logisch, dat het helemaal niet meer belangrijk is. Het mysterie is er dan eindelijk vanaf, en wat overblijft is een logisch verhaal. Alleen al door te beseffen wat de oorsprong van het bewustzijn is, wat haar werkingsmechanisme en het doel ervan is, zal zeer veel mysterieuze onderwerpen op zijn plek doen vallen.

In gesprekken of interviews houdt men vaak één puzzelstukje omhoog en vraagt dan '... en dit dan, hoe zit dat?. Een antwoord hierop heeft eigenlijk niet zoveel zin, als je de grote lijn niet kent. Het resultaat is meestal dat één zo'n stukje een eigen leven gaat leiden, en daarmee het hele gedachtegoed belachelijk gaat maken.

Zo'n puzzel is zo omvangrijk, dat we het heel gedegen van onderaf moeten opbouwen, stukje voor stukje. Daarom wordt het van groot belang dat deze nieuwe denkbeelden mede worden onderbouwd door de wetenschap. Als de wetenschap hoort wat 'the big picture' is, kan al hun expertise worden ingezet om datgene aandacht te geven wat belangrijk is. Het team van Staya Erusa staat klaar om samen met open-minded-wetenschappers het nieuwe paradigma handen en vooral voeten te geven. Om samen met wetenschappers uit verschillende landen en verschillende disciplines (astronomie, neurologie, kwantumfysica, wiskundige, biologie, psychologie, etc.) aan tafel te gaan zitten, om de puzzel verder uit te werken. Onder het toeziend oog van de wereld, omdat er ook onderzoeksjournalisten bij zullen zitten, zodat iedereen op de hoogte gehouden wordt. Want het is iets van iedereen, en op deze manier kan iedereen erin meegroeien ....

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

 

 

 

 

 

Claudia Bredewold (1974) groeide op in een beschermende omgeving in het midden van het land. Al sinds haar geboorte is het voor Claudia heel gewoon dat ze toegang heeft tot, en communiceert met andere dimensies. Haar grote inspirator is de voormalige “Fifth Dalai Lama” oftewel “Ngawang Lobsang Gyatso” welke leefde in de zeventiende eeuw en met wie ze een voortdurend telepathisch/ visueel contact heeft. Omdat haar wereld veel groter bleek dan de voor ‘ons’ zichtbare, voelde Claudia zich vaak als zonderling t.o.v. van andere mensen.
Als er iemand uit haar naaste omgeving overleed bleef ze daar zonder enige beperking contact mee houden. Voor haar de gewoonste zaak van de wereld. De vaak zo gevreesde grens van leven en dood blijkt voor niet meer dan een andere manier van waarnemen. Pas toen ze in de zomer van 1998 in contact kwam met Harry Beckers werd het opeens duidelijk dat er aan Claudia’s “vaardigheden” wel eens een belangrijke ‘taak’ verbonden kon zijn.
Harry vertelde haar over zijn bevindingen en van “achter de schermen” begonnen ze aan een intensieve voorbereiding waarvan het doel steeds duidelijker scheen.

In mei 2003 bevestigde de "Fifth Dalai Lama" dat hij ook bekend is als de "Tibetaan" en de Meester Djwal Khul. Op dit moment is Claudia gereed om als groep en in samenwerking met Ronald Jan Heijn, Harry Beckers, Jiddu Krishnamurthi, Alice Bailey en de Meester Djwal Khul zichtbaar vorm te gaan geven aan het vervolg van het werk en bij te dragen in oplossingen voor grote maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

                                                                                                                                                                 

 

 

https://home.scarlet.be/~janson01/bailey.html

https://www.regenboogpad.net/Meester%20BAILEY.htm

https://www.regenboogpad.net/Informatie/Djwhal%20Khul.htm

https://www.nnbh.com/basis.php/Alice/Bailey

https://www.esotericism.org/bailey.htm

https://home.wanadoo.nl/marisis/bailey.html

 

 

 

Djwhal Khul

    Terug  -  Links  & Literatuur

Verklaring door De Tibetaan of Meester Djwhal Khul. Augustus 1936.
Het is voldoende te zeggen dat ik een Tibetaans discipel van een bepaalde graad ben. Dat zegt u natuurlijk niet veel, want allen zijn discipelen van de nederigste aspirant af tot aan een hoger dan de Christus Zelf. Evenals andere mensen leef ik, aan de grens van Tibet, in een stoffelijk lichaam, en wanneer mijn andere plichten mij dat toestaan heb ik esoterisch gezien zo nu en dan de leiding over een grote groep Tibetaanse lama's. Ik ben uw broeder, die een wat groter afstand op het Pad heeft afgelegd dan de gemiddelde leerling die dit artikel leest en daardoor een grotere verantwoordelijkheid te dragen heeft. Daarom moet ik als overbrenger van licht optreden wàt dat dan ook kosten mag. Ik ben geen oude man, als leeftijd bij leraren meetelt, maar toch ben ik niet jong en onervaren. Het is mijn taak te onderwijzen overal waar ik weerklank vind de kennis van de Oude Wijsheid te verspreiden.

Een uíttreksel uít een verklaríng van de Tíbetaanse leraar, geschreven in 1934, zet in het kort de doelstelling van deze lering uiteen:
"De boeken die ik geschreven heb worden uitgezonden zonder eis dat zij aangenomen moeten worden. Zij kunnen, of kunnen niet, juist, waar en nuttig zijn. Door een juiste toepassing en door de intuïtie te oefenen is het aan u de waarheid ervan na te gaan.
Noch ik, noch A.A.B. hebben er enig belang bij of zij als geïnspireerde geschriften toegejuicht worden, of dat iemand (met ingehouden adem) over ze zal spreken als zijnde het werk van één van de Meesters.

Indien zij de waarheid op een dergelijke wijze brengen, dat zij aansluit op de reeds gegeven leringen in de wereld, indien de gegeven inlichtingen de aspiratie versterken en de wil-tot-dienen verplaatst wordt vanuit het emotionele gebied naar dat van het denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel beantwoord hebben.
Indien het overgedragen onderwijs een weerklank oproept in het verlichte denkvermogen van de werker in de wereld en zijn intuïtie doet opvlammen, laat dan dit onderwijs aangenomen worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de uiteenzettingen een toevallige bevestiging vinden of bevonden worden waar te zijn door ze aan de Wet van overeenkomsten te toetsen, dan is dat best en goed.
Maar als dit niet het geval is, laat dan de leerling niet aannemen wat er gezegd is." Bron: De Stralen en Inwijdingen, Alice A. Bailey.

"Ik eindig met een beroep op u allen, uw krachten te verenigen, uw gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, uw eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken, uw ogen van uzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie, uw tong te weerhouden van ijdele woorden en kritiek, praatjes en laster, en te lezen en studeren, zodat het werk op intelligente wijze verder komt.  Laat alle studenten in deze tijd van nood en snel zich ontwikkelende gelegenheid besluiten, alles wat zij hebben aan de hulp der mensheid te offeren.  Nu is de behoefte en de eis er.  De dringende noodzaak van het ogenblik staat voor ons en ik roep u allen, die ik tracht te helpen, op om mede te doen aan de ingespannen poging der Verhevenen.  Zij werken dag en nacht in de poging de mensheid te verlichten en dat kwaad en die rampen af te wenden, die onafscheidelijk aan de huidige situatie zijn verbonden.  Ik bied u een kans en zeg u dat ge nodig zijt - zelfs de minste onder u.  Ik verzeker u dat groepen studenten, die vereend en met diepe onwankelbare liefde voor elkaar werken, belangrijke resultaten bereiken kunnen.  Dat één ieder van u zo moge werken en dat één ieder van u het 'zelf' uit het oog verliezen moge in het besef van de wereldnood, is de ernstige bede en diepste aspiratie van uw broeder, de Tibetaan." Bron: Witte Magie, Alice A. Bailey.

Naar boven ••>

Djwhal Khul over zijn werk

Ik wil dat u zich er rekenschap van geeft dat het door mij gegeven onderricht van een overbruggingsvorm is, zoals het onderricht door H.P.Blavatsky onder mijn instructies gegeven, voorbereidend was. Het door de Hiërarchie ontworpen onderricht dat aan het nieuwe tijdperk, het Watermantijdperk zal voorafgaan en bepalen, onderscheidt zich in drie afdelingen: 

1.      Voorbereidend gegeven en neergeschreven door H.P.Blavatsky

2.      Overbruggend gegeven en neergeschreven door Alice Bailey

3.      Openbarend, aan de dag tredend na 1975. Dit zal op een wereldomvattende schaal via de radio worden gegeven.

In het begin van deze eeuw zal een ingewijde verschijnen die dit onderricht zal voortzetten.

Mijn werk omvat o.a.

·         Het onderricht over Shamballa

·         Het onderricht over Discipelschap

·         Het onderricht over de Zeven Stralen

·         Het onderricht over de Nieuwe Astrologie

·         Inlichtingen omtrent de Nieuwe Groep van Werelddienaren

·         Het onderricht over de Nieuwe Wereldgodsdienst

Dienen

De Tibetaan heeft een vijftal suggesties gedaan die als kanaal kunnen dienen om het Plan en de Wil van God terug meer onder de mensen te doen herleven:

1.      Het verspreiden van de Grote Aanroep

2.      Het uitbreiden van het driehoeksnetwerk

3.      Het bevorderen van het werk van Wereld Goede Wil

4.      Het organiseren van bijeenkomsten ter gelegenheid van de geestelijke feesten

5.      Het ontdekken van leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren

 

Links & literatuur

Link

Boeken & On-line geschriften

·         H.P.Blavatsky: Geheime leer I - II

·         Volledige boekenreeks van Alice A. Bailey

 

 

 September 2003

Nieuwsbrief Editie nr 7

Beste lezer,

Hopelijk heeft u een deugddoende en leerzame vakantie achter de rug. Vakantie is voor velen een kunstmatig afgebakende periode, waarin mensen zichzelf in een totaal ander ritme gooien, extreem andere dingen gaan doen, of zichzelf opleggen mee te gaan in de stroom van wat zoal verwacht wordt om te doen. Gevolg is dan ‘vakantiestress’ die de jaarlijkse stress tijdelijk vervangt. Zelfs de onthaastingsprogramma’s die moeten worden gevolgd om ‘mee te zijn’ dragen in zich soms al nieuwe kiemen van onrust.

Voor de geestelijk zoekende mens is vakantie meer dan dit: zij of hij zoekt in deze periode mogelijkheden om wat spiritueel bij te tanken, een en ander eens op een rijtje te zetten, wat dieper in studie weg te zinken, nieuwe denkbeelden wat ruimer en breder te overpeinzen en in een gelijkwaardig dagritme toch ook de zo noodzakelijke ontspanning te nemen.

Anderen krijgen juist dàn wat extra karmische lessen te verteren en kunnen er achteraf toch dankbaar om zijn dat die moeilijke oefeningen op hun pad zijn gekomen in een periode dat ze er de tijd hebben kunnen aan geven om er zo optimaal – genezend en herstellend mogelijk mee om te gaan.

Ook op wereldniveau doen zich dezelfde verschijnselen voor. Deze planeet is niet bepaald in een vakantiesfeer. De mensheid snakt naar wat rust en vrede, maar zal hoe dan ook datgene wat ze gezaaid heeft aan moeilijkheden moeten opkuisen, alvorens meer stabiliteit en juistere menselijke verhoudingen in een wereld van eenheid in verscheidenheid kan ervaren worden.

Deze wereld is in hoge nood en de situatie wereldwijd vraagt om dringende maatregelen en oplossingen. Er rest ons nog weinig tijd en wij staan voor een immense uitdaging die alleen via een houding van collectieve verantwoordelijkheid binnen de erkenning van een evolutie naar meer universaliteit en globalisering tot een zinvolle uitwerking kan komen. De inkomende 7de straal en Watermaninvloeden zullen ons hierin planetair ten dienste staan.

Het is voor deze uitdaging dat de Tibetaanse Meester Djwhal Khul ons uitnodigt om ons er ten volle aan te geven met alles wat in onze mogelijkheden zit. Graag laat ik hem hier verder aan het woord.

Het Regenboogpad

Editoriaal

Bron: Alice A. Bailey: De Nieuwe Psychologie blz. 153-155

"Ik doe een beroep op de denkers der wereld hun sektarisme, hun nationalisme en hun partijbelangen te laten vallen en in de geest van broederschap te werken in hun eigen volk, het als een integrerend deel van een grote volkerenbond beschouwend – een bond welk nu aan de innerlijke zijde bestaat, doch op de werkzaamheid van de denkers ter wereld wacht haar aan de buitenzijde te verwezenlijken. Ik draag hun op voor de zaak van de godsdienst te werken, op het terrein van die speciale godsdienst waarbij zij door geboorte of door keuze geïnteresseerd zijn, elke godsdienst als deel van de grote wereldgodsdienst beschouwend. Zij moeten het zo bekijken alsof de werkzaamheden van hun groep, vereniging of organisatie hun hulp eisen, in zo verre en allen voor zover, als de beginselen waarop zij berusten en de werkwijze welke zij gebruiken het algemeen welzijn dienen en de verwezenlijking van broederschap ontwikkelen.

Ik vraag u uw tegenwerking en antipathieën, uw haatgevoelens en rassenverschillen te laten vallen en te proberen in termen te denken van één familie, één leven en één mensheid. Ik vraag geen sentimentele of stichtelijke reactie op deze oproep. Ik wens uw aandacht erop te vestigen dat haat en afgescheidenheid de mensheid tot deze tegenwoordige, treurige toestand hebben gebracht. Ik wil echter bij deze waarschuwing het feit voegen dat er in de tegenwoordige wereld bevrijde mensen zijn, in aantal groot genoeg, die een verandering in de menselijke houding en de openbare mening kunnen veroorzaken, indien zij door een daad van de wil datgene bekend maken wat zij weten en geloven.

Bovendien roep ik u op offers te brengen; uzelf, uw tijd, uw geld, uw belangstelling te geven ten einde deze denkbeelden aan degenen rondom u in uw omgeving en aan de groep, waarin u zich bevindt, uit te dragen en op die manier uw medemensen aldus wakker te schudden. Ik roep u op tot een gezamenlijke poging opnieuw de denkbeelden van broederschap en van eenheid in ’s mensen denken in te prenten. Ik vraag u uw medewerkers in alle groepen te erkennen en hun krachten te versterken. Ik vraag u uw lippen te verzegelen voor woorden van haat en kritiek en in termen van broederschap en groepsverband te spreken. Ik verzoek u toe te zien dat elke dag voor u een nieuwe dag is waarin gij nieuwe mogelijkheden tegemoettreedt. Verliest uw eigen aangelegenheden uit het oog, uw kleine zorgen, verdrietelijkheden en kwade vermoedens voor de dringende noodzakelijkheid van de taak welke gedaan moet worden en verspreidt de eredienst van eenheid, van liefde en veroorzaak geen schade.

Ik vraag u tevens uw betrekkingen te verbreken met alle groepen die trachten te vernielen en af te breken, onverschillig hoe oprecht hun bedoeling is. Schaart u aan de zijde van degenen die werken met het doel op te bouwen, die geen groepen of organisaties bevechten en die het woord ‘anti’ uit hun woordenboek geschrapt hebben.

Staat aan de zijde van degenen die rustig en gestadig aan de nieuwe orde bouwen – een orde welke op liefde berust, onder de impuls van broederschap bouwt, een besef van broederschap bezit, gebaseerd op de wetenschap dat eenieder van ons allen, onverschillig van welk ras, kinderen zijn van één Vader, en die tot het besef komen dat de oude manier van werken moet verdwijnen en de nieuwe methoden een kans gegeven moet worden.

Indien u niet zelf onderrichten, prediken of schrijven kunt, geeft dan gedachten en geld zodat anderen het doen kunnen. Geeft uw tijd en vrije ogenblikken ten einde anderen vrij te maken het Plan te dienen: geeft geld zodat het werk van degenen, die met de Nieuwe Groep van Werelddienaren verbonden zijn, zich snel moge voltrekken. Veel tijd verspilt gij aan het niet-wezenlijke. Velen van u geven weinig of geen tijd. Hetzelfde is het geval met geld. Geeft als nooit tevoren en maakt zo de stoffelijke aspecten van het werk mogelijk. Sommigen geven van hetgeen zij zelf nodig hebben en de kracht, welke zij daardoor vrij maken, is groot. Zij die aan de innerlijke zijde staan, zijn dankbaar voor de giften van hen die slechts kunnen geven ten koste van grote, persoonlijke offers. Anderen geven hetgeen zij kunnen missen en alleen wanneer het geen opoffering vraagt. Laat ook aan die toestand een einde komen en geeft tot het uiterste met rechtvaardigheid en begrip, zodat het tijdperk van liefde en licht sneller ingeleid moge worden. Ik bekommer er mij niet om waar of aan wie u geeft, alleen dat u geeft – weinig indien u maar weinig tijd of geld hebt, veel indien u veel hebt. Werkt en geeft, heb lief en denkt, en helpt die groepen die opbouwen en niet vernielen, liefhebben en niet aanvallen, opheffen en niet naar beneden trekken.

Ik roep u bovenal op tot dieper leven en ik smeek u, ter wille van uw medemensen, uw contact met uw eigen zielen te versterken, opdat gij, door openbaring mogelijk te maken, uw aandeel zult hebben bijgedragen; opdat gij, door het licht te versterken, de zaak gediend zult hebben en daarom in een positie zult zijn voordeel te trekken van dat nieuwe licht en die nieuwe inlichting ten einde des te beter in staat te zijn de weg te wijzen en het pad te verhelderen voor de verbijsterde zoeker te dien tijde. Degenen, die niet voor de komende gebeurtenissen klaar zijn, zullen door het oprijzende licht verblind worden en door het zich openbarende wonder in verwarring geraken; zij zullen door de levende adem Gods uit de koers worden geslagen en wij rekenen op u hen voor de gebeurtenis klaar te maken."

Djwhal Khul

Wandel Mee

·         Sluit u bewust aan bij de Nieuwe Groep van Werelddienaren

·         Verdiep u in het programma van Wereld Goede Wil

·         21/9: internetdag van de vrede: may peace prevail on earth

o        Surf naar www.worldpeace.org en bestel autostikker met idem tekst.

·         Wij danken u hartelijk voor uw intense medewerking.

Links & literatuur

·         Lees het boek: de Wederkomst van de Christus van Alice A. Bailey

·         Herlees voorgaande nieuwsbrieven die betrekking hebben op dit onderwerp en verdiep u daarin.

 

 

Door de Meester DK

Ik voel dat het beste wat ik kan doen, ten einde dit onderwerp vollediger op te helderen, is, de opeenvolging van gebeurtenissen welke op een sterfbed plaatsgrijpen, te beschrijven, terwijl ik uw aandacht erop vestig dat de punten van de laatste abstrahering drie in getal zijn: het hoofd voor discipelen en ingewijden, alsook voor gevorderde mentale typen; het hart voor aspiranten, voor mensen van goede wil en voor al diegenen die een zekere mate van
persoonlijkheidsintegriteit hebben bereikt en proberen, voor zover het in hun macht ligt, de wet van liefde te vervullen; de zonnevlecht voor de on-ontwikkelden en de emotioneel gerichte mensen.
Al wat ik doen kan, is, de stadia van het proces te rangschikken, het aan u overlatend ze aan te nemen als een belangwekkende, mogelijke hypothese welke op staving wacht; ze onvoorwaardelijk te geloven, omdat u vertrouwen hebt in mijn kennis, of ze te verwerpen als fantastisch, niet te bewijzen en van generlei belang. Ik raad u aan de eerste van de drie wegen te volgen, want hierdoor zult u in staat gesteld worden uw mentale integriteit te bewaren, het zal duiden op een onbevooroordeeld denkvermogen en tegelijkertijd zal het beschermen voor lichtgelovigheid en bekrompenheid. De bedoelde stadia zijn derhalve;

1. "De ziel spreekt een "woord van terugtrekking uit" vanaf haar eigen gebied en onmiddellijk wordt in de mens op het stoffelijk gebied een innerlijk proces en een reactie opgeroepen.

a. Bepaalde fysiologische gebeurtenissen grijpen in de kern van de ziekte plaats, in verband met het hart, en werken tevens in op de drie grote stelsels welke door hun werking de stoffelijke mens bepalen, namelijk: de bloedstroom,
het zenuwstelsel in zijn verschillende uitingen en het endocriene klierenstelsel. Wat de gevolgen hiervan zijn, zal ik niet behandelen. De pathologie van de dood is bekend; veel exoterische studie is hiervan gemaakt;
veel moet nog ontdekt en zal later ontdekt worden. Ik houd mij in de eerste plaats bezig met de subjectieve reacties welke (per slot van rekening) de pathologische aanleg voor de dood teweegbrengen.

b. Een trilling snelt langs de nadî's. De nadi's vormen, zoals gij weet, de etherische tegenhanger van het gehele zenuwstelsel en zij liggen ten grondslag aan elke aparte zenuw in het gehele stoffelijke lichaam. Zij zijn de werktuigen
bij uitstek van de leiding-gevende impulsen van de ziel en zij reageren op de trillingswerkzaamheid welke uit de etherische tegenhanger van het brein stroomt.
Zij zijn ontvankelijk voor het leiding-gevende Woord, reageren op de "aantrekkingskracht" van de ziel en organiseren zich vervolgens voor de abstrahering.

c. De bloedstroom wordt op een bijzonder occulte wijze beroerd. Ons wordt verteld dat "bloed het leven is"; het bloed wordt innerlijk veranderd als gevolg van de twee vorige stadia, doch in de eerste plaats als gevolg van een door de moderne wetenschap nog niet ontdekte werkzaamheid, waarvoor het klierenstelsel verantwoordelijk is. De klieren die op de oproep van de dood reageren, brengen
in de bloedstroom een substantie welke daarna op het hart inwerkt. In het hart ligt de levensdraad verankerd, en deze substantie in het bloed wordt als "dodelijk" beschouwd; ze is een van de fundamentele oorzaken van het coma en van het verlies van het bewustzijn. Ze roept een reflex-handeling op in het brein. Deze substantie en haar uit werking zullen voorlopig nog door de orthodoxe geneeskunde worden betwijfeld, doch de aanwezigheid ervan zal men later erkennen.

d. Een psychische trilling wordt tot stand gebracht, met het gevolg dat de verbinding tussen de nadî's en het zenuwstelsel wordt losgemaakt of verbroken; het etherisch lichaam wordt daardoor van zijn grove omhulsel gescheiden, hoewel het toch nog elk deel ervan doordringt.

2. Op dit ogenblik treedt er vaak een pauze in van een kortere of langere tijdsruimte. Dit wordt toegestaan, ten einde het losmakingproces zo zacht en pijnloos mogelijk te doen verlopen. Dit loslaten van de nadî 's begint in de
ogen. Dit onthechtingproces vertoont zich dikwijls in de ontspanning en in het ontbreken van angst, waar stervenden zo vaak blijk van geven; zij verkeren in een toestand van vrede en getuigen van bereidheid om heen
te gaan, terwijl zij niet in staat zijn zich mentaal in te spannen. Het is alsof de stervende, die zijn bewustzijn nog bewaart, zijn hulpbronnen verzamelt voor de laatste terugtrekking. Dit is het stadium waarin - wanneer de angst voor de dood eens en voor altijd uit het denkvermogen van de mensheid is verdwenen - de vrienden en verwanten van de heengaande persoon hem "een feest zullen bereiden"
en zich met hem zullen verheugen, omdat hij het lichaam loslaat. Dit is op het ogenblik nog niet mogelijk. Droefenis overheerst en het stadium, dat men niet onderkent, gaat voorbij en wordt niet ten nutte gemaakt, zoals te eniger tijd
wél het geval zal zijn.

3. Hierna begint het georganiseerd etherisch lichaam, dat door de handeling van de nadî's losgemaakt is van elke verbinding met het zenuwstelsel, zich te verzamelen voor de laatste scheiding. Het trekt zich vanaf de uiteinden terug naar de vereiste "deur van uitgang" en concentreert zich in het gebied rondom die deur voor de laatste "aantrekkingskracht" van de leiding-gevende ziel. Alles heeft zich tot op dit ogenblik onder de Wet van Aantrekking - de magnetische aantrekkende wil van de ziel voltrokken. Nu doet een andere "aantrekkingskracht" of aantrekkende impuls zich gelden. Het grof-stoffelijk lichaam, het totaal van de organen, cellen en atomen, wordt gestadig door de handeling van de nadî's losgemaakt van de integrerende kracht van het levenslichaam; het stoffelijk lichaam begint op de aantrekkingskracht van de stof zelf te reageren. Dit wordt de "aardse" aantrekking genoemd en deze wordt door die mysterieuze eenheid, door ons de "geest der aarde" genoemd, uitgeoefend; deze eenheid staat op de involuerende boog en is voor onze planeet wat het stoffelijk elementaal voor het stoffelijk lichaam van de mens is.

Deze levenskracht van het stoffelijk gebied is in wezen het leven en licht van de atomaire bestanddelen - de stof waarvan alle vormen zijn gemaakt. Het is aan dit reservoir van involuerend, stoffelijk leven dat de bestanddelen van alle
vormen worden teruggegeven. De teruggave van de in bezit genomen stof van de vorm, die door de ziel gedurende een levenstijdperk in beslag wordt genomen, bestaat uit de terugkeer tot deze "Keizer" van de involuerende wereld welke hem toebehoort, terwijl de ziel tot de God Die haar uitzond, terugkeert. Het zal bijgevolg duidelijk worden dat in dit stadium zich een tweevoudig aantrekkingsproces afspeelt:

a. Het levenslichaam wordt klaargemaakt om heen te gaan.
b. Het stoffelijk lichaam reageert op ontbinding.

Bovendien is er nog een derde werkzaamheid aanwezig. Het is die van de bewuste mens, die zijn bewustzijn gestadig en geleidelijk in het astraal en het mentaal voertuig terugtrekt, vóórdat het etherisch lichaam, wanneer de juiste tijd daarvoor aanbreekt, volledig geabstraheerd wordt. De mens wordt steeds minder door het stoffelijk gebied in beslag genomen en trekt zich steeds meer in zichzelf terug. Waar het een gevorderd mens betreft, ondergaat hij dit proces bewust, en hij behoudt zijn levendige belangstelling in en zijn bewustheid van de verhouding tot anderen, zelfs terwijl hij zijn greep op het stoffelijk bestaan verliest. Deze onthechting kan men gemakkelijker opmerken, wanneer de dood intreedt ten gevolge van ouderdom dan bij de dood door ziekte, en vaak kan men waarnemen hoe de ziel of de levende, bij het proces betrokken, innerlijke mens zijn greep op de stoffelijke en bijgevolg denkbeeldige werkelijkheid verliest.

4. Hierop volgt weer een pauze. Dit is het ogenblik waarop het stoffelijk elementaal zo nu en dan zijn greep op het etherisch lichaam kan herwinnen, indien dat door de ziel wenselijk wordt geacht, indien de dood geen deel uitmaakt van het innerlijk plan, of indien het stoffelijk elementaal zo krachtig is, dat het het stervensproces kan verlengen. Dit elementaal leven zal soms een strijd voeren die dagen en weken kan duren. Wanneer de dood echter onvermijdelijk is, zal de pauze op dit ogenblik uiterst kort zijn, soms slechts enkele seconden. Het stoffelijk elementaal heeft zijn houvast verloren en het etherisch lichaam wacht op de laatste "krachtige inspanning" van de ziel, die krachtens de Wet van Aantrekking handelt.

5. Het etherisch lichaam treedt uit het grof-stoffelijk lichaam in geleidelijke stadia en op het gekozen punt van uitgang. Wanneer deze uittreding is voltooid, neemt het levenslichaam de vage omtrek van de vorm aan welke het met leven begiftigde; dit komt tot stand onder invloed van de gedachtevorm welke de mens door de jaren heen van zichzelf heeft opgebouwd. Deze gedachtevorm. bestaat van ieder menselijk wezen en moet voordat het tweede stadium van elimineren voltooid is, vernietigd zijn. Hierop zullen wij later dieper ingaan. Hoewel het etherisch lichaam uit de gevangenis van het stoffelijk lichaam is bevrijd, is het nog niet vrij van zijn invloed. Er bestaat nog een oppervlakkige verbinding tussen de twee, waardoor de geestelijke mens zich nog dicht bij het zo juist verlaten lichaam ophoudt. Dat is de reden waarom helderzienden zo dikwijls beweren dat zij het etherisch lichaam zien zweven rondom het doodsbed of in de nabijheid van de doodkist. Nog doordringen de geïntegreerde energieën, door ons het astraallichaam en het mentaal voertuig genoemd, het etherisch lichaam, en in het centrum ervan bevindt zich een kern van licht die op de aanwezigheid van de ziel duidt.

6. Het etherisch lichaam wordt geleidelijk verstrooid naarmate de energieën waaruit het samengesteld is, gereorganiseerd en teruggetrokken worden, terwijl enkel de pranische bestanddelen overblijven, welke met het etherisch voertuig van de planeet zelve worden vereenzelvigd. Dit verstrooiingsproces wordt, zoals ik reeds eerder heb verteld, in hoge mate geholpen door crematie. Waar wij te maken hebben met de onontwikkelde mens, kan het etherisch lichaam gedurende lange tijd in de nabijheid van zijn uiterlijk tot ontbinding overgaand omhulsel blijven hangen, doordat de aantrekkingskracht van de ziel niet zo sterk is als die van het stoffelijk aspect. Bij de gevorderde mens, die zich bijgevolg in zijn denken van het stoffelijk gebied losgemaakt heeft, kan het levenslichaam buitengewoon snel ontbonden worden. Wanneer dit eenmaal voltooid is, is het proces van teruggeven geëindigd; de mens is, althans tijdelijk, van elke reactie op de aantrekkingskracht van de grove stof bevrijd; hij bevindt zich in zijn fijnere lichamen, klaar voor de grote handeling waaraan ik de naam heb gegeven
van "De Kunst van Elimineren".

Eén gedachte komt naar voren, nu wij deze onvolkomen beschouwing over de dood van het stoffelijk lichaam in zijn twee aspecten beëindigen: die gedachte is de integriteit van de innerlijke mens. Hij blijft zichzelve. Hij wordt niet aangetast en hij wordt niet belemmerd; hij is een vrije werker voor zover het het stoffelijk gebied betreft, en hij is nu ontvankelijk voor slechts drie predisponerende factoren:

1. De hoedanigheid van zijn astraal-emotionele uitrusting.
2. De mentale toestand waarin hij gewoonlijk leeft.
3. De stem van de ziel, vaak onbekend, doch soms gekend en geliefd.

De individualiteit is niet verloren gegaan; dezelfde persoon is nog op de planeet aanwezig. Slechts datgene is verdwenen wat een onafscheidelijk deel uitmaakt van de tastbare verschijning van onze planeet. Datgene wat geliefd of gehaat werd, wat voor de mensheid nuttig of een last is geweest, wat het mensdom heeft gediend of een onbelangrijk lid ervan was, blijft nog voortbestaan, het blijft steeds in aanraking met de kwalitatieve en mentale processen van bestaan en zal altijd blijven - een individu, gekenmerkt door een straaltype, een deel van het koninkrijk der zielen en een hoge ingewijde krachtens zijn innerlijk recht.

 

 

Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje.

Rene Gieltjes

Free Web Hosting